Tìm kiếm tin tức
Đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 09/06/2020

Đó là chủ đề chính của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được long trọng diễn ra vào chiều nay (09/6/2020). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong toàn Đảng bộ về quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN. 

Đến dự Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Hoàng Thế Diệu, UVTV , Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đại biểu nguyên là lãnh đạo Sở KH&CN, các đồng chí nguyên là ủy viên BCH Đảng bộ Sở; các quần chúng ưu tú của các Chi bộ, đặc biệt là sự có mặt của 36 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở KH&CN.

Đoàn chủ tịch và thư ký tại Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc Đại hội phiên chính thức, đồng chí Hồ Thắng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: "Đại hội Đảng bộ lần này được tổ chức với tinh thần: “Phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh toàn diện; lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ đề ra, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là tập trung trí tuệ để đánh giá một cách khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ phát huy trí tuệ và dân chủ để chọn lựa những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025".

Đồng chí Hồ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX trình Đại hội Đảng bộ khóa X đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh. Tại Đại hội, đồng chí Hồ Thắng, Bí thư Đảng ủy Sở khóa IX đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối, sự điều hành năng động sáng tạo, cùng sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên của Sở, đến nay cơ bản đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đã hoàn thành xuất sắc hoặc vượt chỉ tiêu, Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhìn chung, các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm về chuyên môn đều cơ bản hoàn thành, góp phần đưa hoạt động KH&CN đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đã được phổ biến kịp thời để nhân dân áp dụng, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp lên một bước, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đảm bảo đo lường, chất lượng, tiếp cận thông tin phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội

Đảng bộ đã chú trọng, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tất cả đảng viên có lập trường vững vàng; tình hình tư tưởng chính trị ổn định, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; Đảng bộ đã lãnh đạo một cách có hiệu quả việc cải tiến lề lối làm việc, tăng cường cải cách hành chính; tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KH&CN tỉnh nhà.

Đối với công tác lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác chuyên môn, trong thời gian qua Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh các đề án về chính sách, chiến lược, kế hoạch tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực KH&CN ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó có các văn bản quan trọng như Quy định quản lý công  nghệ, Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN, Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh… Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030 tạo tiền đề định hướng cho phát triển ngành KH&CN. Lãnh đạo cán bộ đảng viên triển khai các chương trình, đề án đạt được kết quả cao như Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường và Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp.

Đối với hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, hoạt động quản lý nhà nước trong thời gian quan đã có nhiều tiến bộ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&CN được kiện toàn, cơ bản đảm bảo đủ năng lực quản lý toàn diện hoạt động KH&CN. Các đơn vị trực thuộc và phòng chức năng đã được thành lập theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đề án vị trí việc làm của Sở đã được phê duyệt, việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và năng lực cán bộ. Đến nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN là 89 người, trong đó có 49 biên chế công chức và viên chức. Hệ thống thiết chế KH&CN trên địa bàn tiếp tục phát triển. Tiềm lực KH&CN tại các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức KH&CN nhất là hệ thống các trường, đơn vị thuộc Đại học Huế trong đó có Viện Công nghê Sinh học ngày càng phát triển mạnh; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành Trung ương đã được thành lập như Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung, Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cứu hộ động, thực vật thuộc Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam; các thiết chế Trung tâm Y tế chuyên sâu được nâng cấp phát triển, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, Viện Nghiên cứu phát triển được đầu tư phát triển mạnh.  

Trong nhiệm kỳ qua, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 84 nhiệm vụ các cấp trong đó có 4 nhiệm vụ thuộc các chương trình nông thôn miền núi, chương trình phát triển tài sản trí tuệ và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 69 nhiệm vụ cấp tỉnh và 15 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Quỹ Phát triển KH&CN tài trợ. Hoạt động sở hữu trí tuệ đạt được nhiều kết quả nổi bật, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, tham mưu HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh. Một số sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Huế đang được tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu như CDĐL Dầu tràm Huế, Thanh trà Huế; NHCN Huế - Kinh đô ẩm thực, Bún Bò Huế, điểm đến du lịch “Hương Xưa làng cổ Phước tích”, “Chợ quê Cầu ngoái Thanh toàn” và các NHTT như Sen Huế…

Công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy cơ quan chú trọng và lãnh đạo thực hiện tốt. Việc kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại cơ quan được tiến hành thường xuyên, đã công khai niêm yết bộ thủ tục hành chính của cơ quan cũng như đưa lên Trang thông tin điện tử của Sở. Việc tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được thực hiện đúng quy trình và hiệu quả cao. Sở KH&CN tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành đảm bảo theo đúng các quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm đầu tư thích đáng, đã ban hành nhiều quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ sở để xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện xây dựng cơ quan điện tử theo đúng yêu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực.  

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thường xuyên tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về quốc phòng, an ninh cho cán bộ đảng viên. Ban hành nhiều kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan; tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đã tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại đơn vị cũng như củng cố kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cơ quan; đã xây dựng và duy trì lực lượng tự vệ đi vào hoạt động có chiều sâu, nề nếp và hiệu quả. Nhờ đó, tập thể cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không có các biểu hiện dao động, mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch...

Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lên vị trí hàng đầu, đã thường xuyên tăng cường giáo dục về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan; chỉ đạo và tổ chức tốt việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết Đại hội các cấp cũng như các nghị quyết của cấp trên. Đảng ủy đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tình hình biển Đông, về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, về cắm mốc biên giới, xem phim chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhờ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nên trước những khó khăn trong công tác cũng như trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, tư tưởng của cán bộ đảng viên luôn ổn định, vững vàng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy đã thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng trong cơ quan và đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, từ đó tạo đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo toàn bộ đảng viên, cán bộ thực hiện đạt kết quả tốt. Đảng ủy đã chỉ đạo tiến hành Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đánh giá được những kết quả tích cực như: chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền đạt các chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể đã nhận thức sâu sắc hơn vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã tập trung nghiên cứu những tư tưởng chỉ đạo, những lời dạy, những việc làm của Bác trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm đạo đức tác phong, hoặc có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà với đối tượng thanh tra khi thi hành công vụ. Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chú trọng chăm lo phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; có nhiều giải pháp tích cực trong việc mạnh dạn giao nhiệm vụ để cán bộ có cơ hội học tập, rèn luyện trong thực tiễn công tác, từ đó tạo chuyển biến về tác phong công tác và lề lối làm việc. Kết quả thực hiện cho thấy trong các năm qua cán bộ Sở KH&CN đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các đề án về KH&CN được ban hành nhiều, nhưng còn nhiều bất cập, thiếu hướng dẫn, chưa cụ thể bằng các quy trình thủ tục hành chính đã gây nên sự lúng túng trong hoạt động quản lý và tổ chức thực hiện, chưa thực sự tạo ra được môi trường đẩy mạnh ứng dụng KH&CN. Chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp TFP được đánh giá còn thấp (giai đoạn 2011-2018 chỉ đạt 27,3%), chưa có nhiều các sản phẩm KH&CN, công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng KH&CN chưa gắn với các chương trình định hướng ưu tiên và thực tiển phát triển của từng ngành, địa phương, chưa có những đóng góp lớn tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương. Hoạt động KH&CN nhất là ứng dụng tiến bộ KH&CN chưa hướng trọng tâm vào doanh nghiệp, chưa xem doanh nghiệp là đối tượng ưu tiên để triển khai các chương trình dự án KH&CN. Công nghệ sản xuất tại phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh chậm được đổi mới, trang thiết bị và trình độ công nghệ còn lạc hậu, hàm lượng khoa học công nghệ còn thấp. Trong khi đó việc ứng dụng tiến bộ KH&CN, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh còn chậm, việc áp dụng các hệ thống quản lý quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế. Thị trường KH&CN chưa được chú trọng, hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động ứng dụng sáng chế, thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao, cung cầu công nghệ còn thiếu tính kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp. Ngành KH&CN chưa thể hiện được vai trò đồng hành cùng các ngành và lĩnh vực trong thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn. Việc tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, Bộ KH&CN cũng như các nguồn lực hỗ trợ từ các mối quan hệ hợp tác còn hạn chế. Ngành KH&CN chưa tập trung thu hút đa dạng hóa các nguồn đầu tư kể cả ngoài ngân sách nhà nước cho KH&CN; hoạt động hợp tác với các đơn vị như Đại học Huế, Viện Hàn Lâm KHCN, cũng như các tổ chức KH&CN còn thiếu tổng thể, chưa phát huy được các mối quan hệ hợp tác để thu hút nguồn lực phát triển...

Trong công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương vẫn còn một số nội dung chưa sát với tình hình thực tế. Việc tổ chức sinh hoạt trong toàn Đảng bộ chưa được thường xuyên, nội dung và chất lượng sinh hoạt chưa cao. Các Chi bộ chưa thực hiện tốt việc tổng kết thực hiện Chỉ thị gắn với việc biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức; đăng ký những việc làm theo Bác ở một số Chi bộ còn chậm, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ thời gian phấn đấu thực hiện; chưa gắn với nhiệm vụ được giao...

Tại Đại hội, đồng chí Hồ Thắng cũng đã trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của toàn Đảng bộ, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng chung là đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN, nâng cao năng lực và hiệu quả QLNN nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2025, chỉ số đóng góp của chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 35%. Xây dựng hệ thống thiết chế tiềm lực KH&CN với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, có đội ngũ KH&CN có trình độ cao. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm KH&CN không thể tách rời trung tâm GD&ĐT và trung tâm y tế chuyên sâu và các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Phát triển KH&CN theo cơ chế thị trường, phát triển KH&CN phải hướng trọng tâm vào doanh nghiệp, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp tiến tới dịch chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động ứng dụng KH&CN sang khu vực doanh nghiệp. Phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường KH&CN, đẩy mạnh các dự án xây dựng thương hiệu, thúc đẩy sáng chế/giải pháp hữu ích để phát triển các đặc sản Huế, hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Tập trung đầu tư vào khoa học, công nghệ, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế thông qua các dự án KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phấn đấu có các sản phẩm KH&CN mang tầm khu vực. 

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 09 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để điều hành hoạt động của Đảng bộ, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Và Đại hội cũng đã bầu đồng chí Hồ Thắng làm Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Trần Thị Thùy Yên làm Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Trần Thị Thùy Yên, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở đọc báo cáo kiểm điểm

Đồng chí Châu Văn Ngọc đọc báo cáo tham luận

Đồng chí Văn Đức Hòa đọc báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện cấp ủy cấp trên

Đồng chí Hồ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu cảm ơn

Các đảng ủy viên khóa IX chụp ảnh lưu niệm với các nguyên lãnh đạo Sở

Các đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

Ban kiểm phiếu làm việc

Ban kiểm phiếu làm việc

Đoàn Chủ tịch chia tay đồng chí Nguyễn Khoa Diệu Hà

 

DH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 101