Tìm kiếm tin tức
Hội thảo tập huấn điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019
Ngày cập nhật 10/06/2019

Nhằm nâng cao công tác thu thập thông tin đáp ứng cho cuộc điều tra thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019, ngày 10 tháng 6 năm 2019, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức hội thảo tập huấn cho các đại biểu đến từ các Bộ, ngành, các Sở KH&CN khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội thảo các đại biểu được nghe phổ biến về phương án điều tra, cách thức điền mẫu phiếu cho từng đối tượng điều tra. Theo đó cuộc điều tra tiềm lực KH&CN sử dụng 03 mẫu phiếu áp dụng cho 03 đối tượng điều tra cụ thể: Mẫu số 01 áp dụng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; mẫu số 02 áp dụng cho các trường đại học, học viện, trường cao đẳng; mẫu số 03 áp dụng cho các tổ chức dịch vụ KH&CN.

Giảng viên trình bày tại lớp tập huấn

Cuộc điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác. Đây là các chỉ tiêu thu thập được xác định là khó và gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin nên được các đại biểu quan tâm đưa vào thảo luận.
 

Dinh Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.158.666
Truy câp hiện tại 310