Tìm kiếm tin tức
Sử dụng khoa học công nghệ làm đòn bẩy để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương
Ngày cập nhật 04/12/2018
Lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành tham quan gian hàng triển lãm Làng Nông nghiệp

Để giải quyết vấn đề về tăng cường kết nối giữa địa phương với địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, mô hình thành phố kết nghĩa…cần có sự vào cuộc đồng bộ và mạnh mẽ của chính quyền các cấp; sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân và cồng đồng doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái địa phương gắn với các sản phẩm bản địa, sử dụng KH&CN làm đòn bẩy, làm bệ đỡ xây dựng ngành sản xuất theo chuỗi giá trị.

Các đại biểu