Tìm kiếm tin tức
KH&CN đóng góp hiệu quả trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn
Ngày cập nhật 27/11/2018
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh, KH&CN đã thực sự là một trong các giải pháp quan trọng, đã đóng góp có hiệu quả, tạo ra chuyển biến mang tính đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp như nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản trên thị trường trong nước và qu