Tìm kiếm tin tức
Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/10/2018

Chiều 30/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “ Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Do Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế chủ trì và GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài, nhằm tìm kiếm các chủng vi sinh vật đất có khả năng chuyển hóa, phân giải các hợp chất thuộc nhóm dioxin như dibenzofuran, từ đó tạo nguyên liệu cho ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp sinh học.
Xác định hàm lượng dioxin trong mẫu đất. Phân lập chủng vi khuẩn phân giải dibenzofuran. Định danh vi khuẩn bằng phân tích trình tự 16S rDNA. Tạo dòng gen trong vector pGEM®-T Easy. Phân tích trình tự gen. Tạo dòng gen dioxygenase vào vector  biểu hiện pQE30. Biểu hiện enzyme tái tổ hợp trong  E.coli M15. Phân tích hoạt tính catechl 1,2 dioxygenase. Khảo sát đặc tính catechol 1,2-dioxygenase và phân tích HPLC.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã rút ra được những kết luận. 1/5 chủng vi khuẩn phân lập từ đất nhiễm dioxin tại sân bay Aso (cũ), A Lưới có khả năng sinh trưởng tốt trên môi trường có dibenzofuran 0,5 mM. Định danh phân tử cho thấy 5 chủng này là B. Cepacia DF2, E. Cloacae DF3, B. Cepacia DF4, Staphylococcus sp. DF5 và Achromobacter sp. DF6. Dữ liệu trình tự gen 16S rDNA của các chủng này đã được đăng ký ở Genbank với mã số tương ứng MG768914, MG774409, MG768915, MG774408 và MG774410.  2/5 gen mã hóa dioxygenase tham gia chu trình chuyển hóa dioxin gồm catechol 1,2-dioxygenase, anthranilate 1,2-dioxygenase, hydroxyquinol 1,2-dioxygenase large subunit, hydroxyquinol 1,2- dioxygenase small subunit, và biphenyl 2,3- dioxygenase được phân lập từ 2 chủng vi khuẩn B. Cepacia DF2 và B. Cepacia DF4. Dữ liệu trình tự các gen này đã được đăng ký ở Genbank với mã số tương ứng MG953295 đến MG953304. 3/5 gen mã hóa dioxygenase đã được biểu hiện thành công trong hệ hống E. Coli M15-pQE30. Phân tích SDS-PAGE cho thấy các enzyme tái tổ hợp catechol 1,2- dioxygenase (CAT1), anthranilate 1,2- dioxygenase (ATH), hydroxyquinol 1,2- dioxygenase largesubunit (HQL1), hydroxyquinol 1,2- dioxygenase small subunit (HQL2), và biphenyl 2,3 dioxygenase (BphA) có khối lượng phân tử tương ứng là 36 kDa, 20 kDa, 37 kDa và 33 kDa. Enzyme tái tổ hợp catechol 1,2- dioxygenase (CAT1) có nhiệt độ và pH tối ưu lần lượt là 300C và 7. Các chất hoạt động bề mặt như SDS, Tween20, TritonX100 và ion Zn2+ ức chết hầu hết hoạt tính enzyme.  Chủng vi khuẩn tái tổ hợp phân hủy catechol mạnh hơn so với chủng tự nhiên qua phân tích nồng độ sản phẩm cis-cis muconicacid tạo thành. Catechol 1,2- dioxygenase (CAT1) tái tổ hợp có khả năng phân hủy cơ chất catechol mạnh trong khoảng 120 phút đầu đã cho thấy khả năng phân hủy tốt các dẫn xuất trong chu trình chuyển hóa dioxin. 
 
Ngọc Hân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.887.673
Truy câp hiện tại 42