Tìm kiếm tin tức
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng xét duyệt dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Ngày cập nhật 25/10/2018
Phiên họp Hội đồng khoa học và công nghệ ngày 10/10/2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định số 2866/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để giao trực tiếp cho thực hiện từ năm 2019.

Tên dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của dự án là bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Dầu tràm Huế; xây dựng được cơ sở pháp lý, khoa học và triển khai bước đầu công tác quản lý, phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý và hoạt động kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm Dầu tràm Huế.

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 10/10/2018 Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế” (theo Quyết định số 2959/QĐ-BKHCN ngày 09/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020). Tại cuộc họp, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế - Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đã trình bày thuyết minh dự án trước Hội đồng khoa học và công nghệ. Sau ý kiến nhận xét của các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận nội dung thuyết minh dự án đạt các tiêu chí đánh giá theo quy định và đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung góp ý của Hội đồng để thông qua dự toán kinh phí trình phê duyệt để triển khai thực hiện từ năm 2019.

Thủy Dương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.887.673
Truy câp hiện tại 24