Tìm kiếm tin tức
Hội nghị giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue”
Ngày cập nhật 16/06/2017

Ngày 15/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue” do Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử chủ trì thực hiện, ThS Lê Duy Sử làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS chuyên ngành được xây dựng trên cơ sở nâng cấp và hiệu chỉnh chuẩn dữ liệu GISHue. Kết quả phải được triển khai, áp dụng thành công cho các ngành trên hệ thống thông tin địa lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) các ngành được chuẩn hóa về cấu trúc theo quy chuẩn về dữ liệu được quy định, quy tắc trong chuẩn CSDL GIS chuyên ngành, mang tính tái sử dụng cao, đảm bảo đầy đủ thông tin dựa trên nhu cầu thực tế của các ngành, nhằm hỗ trợ cho khai thác, sử dụng phục vụ công tác chuyên môn được tốt hơn; Hình thành bộ chuẩn dữ liệu GISHue chuyên ngành trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc rà soát đánh giá chất lượng dữ liệu và tính đầy đủ, thống nhất về mặt thông tin của dữ liệu trong việc cập nhật, xây dựng, chia sẻ CSDL GIS của các ngành. Đảm bảo hệ thống CSDL GIS của các ngành có cấu trúc dữ liệu đầy đủ, nhất quán tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu để từ đó mỗi ngành có thể khai thác hệ thống dữ liệu chuyên ngành mình một cách đầy đủ và hiệu quả nhất; Kiểm soát được và đánh giá chất lượng dữ liệu đầu ra của ngành trong việc xây dựng, cập nhật dữ liệu bảo đảm tuân thủ các nội dung, quy định trong bộ chuẩn dữ liệu GISHue chuyên ngành đảm bảo tính đầy đủ về cấu trúc thông tin, cách trình bày dữ liệu trên bản đồ theo hướng thống nhất, nâng cao tính hiệu quả trong việc đầu tư kinh phí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong việc xây dựng dữ liệu GIS chuyên ngành cho các ngành sau này; Trên cơ sở áp dụng mô hình cấu trúc dữ liệu được chuẩn hóa và các trường dữ liệu được thể hiện đầy đủ đối với từng lớp theo yêu cầu của từng ngành thể hiện trong bộ chuẩn và các sản phẩm đi kèm sẽ hỗ trợ tối đa, tiện lợi nhất đối với người dùng trong việc xây dựng, cập nhật, trao đổi dữ liệu địa lý của từng ngành, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả khả năng xây dựng và phát triển các ứng dụng dựa trên cấu trúc dữ liệu địa lý trong việc khai thác, thống kê, báo cáo, phân tích số liệu qua đó hỗ trợ ra quyết định kịp thời và hiệu quả nhất.

Hải Yến
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.648.252
Truy câp hiện tại 89