Tìm kiếm tin tức
ISO thành lập ủy ban tiêu chuẩn về điều hành tổ chức
Ngày cập nhật 09/02/2017

Tính minh bạch, mục tiêu và cách thức quản lý của một tổ chức là các khía cạnh liên quan đến công tác điều hành - hệ thống đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt, quản lý và duy trì một tổ chức, đóng góp vào việc đảm bảo đạt được mục tiêu cốt lõi của tổ chức trong dài hạn. Ủy ban được thành lập mới đây của ISO sẽ giúp các tổ chức đạt được mục tiêu đó thông qua xây dựng tiêu chuẩn về điều hành tổ chức.

Dave Adamson, đến từ BSI - thành viên của ISO ở Anh, người đã tổng hợp đề xuất thành lập ban kỹ thuật ISO/TC 309 về Điều hành tổ chức, cho biết “Công tác điều hành tốt giúp đưa tổ chức đến với thành công”. Nói về ban kỹ thuật được thành lập mới đây, ông chia sẻ “Sự tồn tại của ban kỹ thuật nhằm giúp đảm bảo rằng các tổ chức thực hiện được các mục tiêu của mình một cách thành công. Ví dụ, điều này có nghĩa là tổ chức nắm rõ mục đích của mình, giá trị của mình đối với các bên liên quan, hoặc minh bạch về cách thức điều hành doanh nghiệp.

Adamson tin tưởng rằng hoạt động của ban ISO mới sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. “Lấy ví dụ, tiêu chuẩn đầu tiên sẽ đưa ra các nguyên tắc và chỉ dẫn về cách thức thành lập một hệ thống điều hành hiệu quả phù hợp cho tất cả các tổ chức dù ở quy mô nào, từ doanh nghiệp khổng lồ đa quốc gia cho đến doanh nghiệp một người. Các tiêu chuẩn do ban ISO/TC 309 xây dựng cũng có thể hữu ích đối với các nhà quản lý, là công cụ hỗ trợ chính sách công.

Ban ISO mới được thành lập sẽ củng cố thực hành tốt cho công tác điều hành hiệu quả công việc của tổ chức thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn cho mọi khía cạnh của công tác điều hành, bao gồm đường hướng, kiểm soát và trách nhiệm. Những điều này sẽ giúp tổ chức thể hiện sự cam kết với các bên liên quan thông qua các báo cáo và chứng cứ, và khuyến khích cơ quan điều hành đưa ra các quyết định chính xác, phát huy giá trị của tổ chức và đáp ứng các mục tiêu của nó.

Bên cạnh tiêu chuẩn bao quát về điều hành này, Ủy ban cũng đang cân nhắc xây dựng tiêu chuẩn về kiểm soát, sự tuân thủ và tham nhũng. Về vấn đề này, ủy ban có thể tham khảo ý kiến và nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia đã tham gia vào công tác xây dựng tiêu chuẩn ISO 37001 về hệ thống quản lý chống hối lộ và ISO 19600 về hệ thống quản lý tuân thủ.

 


 

Adamson hi vọng việc này sẽ giúp đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 16 của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh thông qua tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng như đường hướng tốt và quản lý hiệu quả các tổ chức.
Ủy ban đã tổ chức họp lần đầu tiên vào giữa tháng 11/2016 tại Luân Đôn và hiện đã có 38 quốc gia bày tỏ nguyện vọng tham gia vào công việc của ủy ban.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.648.252
Truy câp hiện tại 90