Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo "Quy chuẫn Kỹ thuật địa phương về Dầu tràm Huế"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/10/2016
Xem góp ý
2Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/09/2017
Xem góp ý
3Lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/09/2018
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.103.363
Truy cập hiện tại 2.489