Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với nền kinh tế xanh là yêu cầu tất yếu cho phát triển kinh tế bền vững
Ngày cập nhật 29/06/2022

Ngày 28/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động quản lý năng suất gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các giải pháp trong việc triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ KH&CN; ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN; cùng lãnh đạo Đại học Huế, Viện năng suất Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các trường đại học, viện nghiên cứu, các hiệp hội và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế xanh là nền kinh tế sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, có mức phát thải thấp và giảm thiểu những rủi ro về môi trường và cải thiện công bằng xã hội. Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường “theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020”. Phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với nền kinh tế xanh đang trở thành xu hướng và là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình tăng trưởng truyền thống trong doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, giải quyết ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng nhận định: “Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững thì tăng năng suất lao động doanh nghiệp được coi là giải pháp then chốt và là yếu tố có ý nghĩa quyết định tới tăng trưởng bền vững. Trong giai đoạn 2021-2030, một trong các đột phá chiến lược được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là “Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học – công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có chỉ tiêu "Trình độ, năng lực công nghệ trên mức trung bình chung của cả nước, nâng chỉ số đóng góp của chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 50% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030. Theo đó, với vai trò chủ lực cho sự phát triển của nền kinh tế và là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp cần lấy hoạt động quản lý năng suất là chìa khoá và đòn bẩy để tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn".

Tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, lợi ích xã hội là các lợi ích hội tụ ở kinh tế tuần hoàn giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững hướng tới tăng trưởng nền kinh tế xanh. Nắm bắt được xu hướng, lợi ích và tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn đem lại cho phát triển doanh nghiệp, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tích cực đầu tư cải tiến, đổi mới, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ, áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cho các sản phẩm dịch vụ (ISO 22000, HACCP, ISO 14001, VietGAP,…). Qua đó giúp doanh nghiệp tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời còn tiết kiệm được năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, để phát triển rộng khắp mô hình kinh tế tuần hoàn vẫn còn nhiều thách thức. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến về năng suất chất lượng còn thấp, đang sản xuất sản phẩm hàng hoá theo kinh nghiệm thực tế, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đầu tư vào việc áp dụng quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Vì vậy, thông qua Hội thảo, các nhà hoạch địch chính sách, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng nhau trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, hướng tới thúc đẩy hoạt động quản lý năng suất, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ KH&CN

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hà Minh Hiệp cho biết, với mục đích xây dựng môi trường pháp lý giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, được sự hỗ trợ của APO, Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021. Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Thừa Thiên Huế là một tỉnh có các khu công nghiệp; Viện, Trung tâm, các trường đại học; có nguồn nhân lực chất lượng cao; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch nâng cao năng suất, tỉnh cần tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đưa năng suất chất lượng vào các cơ sở sản xuất, dịch vụ; hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín trong doanh nghiệp. Đồng thời, trong thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh hơn nữa việc gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hình thành lực lượng chuyên gia, đóng góp lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các tham luận, trao đổi, thảo luận và các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới nền kinh tế xanh đã được các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp đề ra để làm sao Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng không những phải giải bài toán phát triển nhanh, chống tụt hậu xa về kinh tế trong thời kỳ hội nhập, mà còn phải nỗ lực phát triển kinh tế sao cho hạn chế nhất có thể đối với rác thải, chống ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu một cách tốt nhất trong thời gian tới.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

 

 

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

Để góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý năng suất trong doanh nghiệp gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, các cơ quan quản lý Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho việc đổi mới mô hình sản xuất sáng tạo, tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Hơn nữa, tỉnh cần xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng kết nối đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có liên quan trên địa bàn tỉnh, mở rộng ra khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua đó, tăng cường hỗ trợ, nâng cao nhận thức, sự quan tâm doanh nghiệp về mô hình  kinh tế tuần hoàn; tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm gắn với công nghệ cao, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường nguồn lực cho đổi mới sáng tạo thông qua việc phát huy nguồn lực nghiên cứu và phát triển, hợp tác và chia sẻ, chuyển giao các nghiên cứu và phát triển với các cơ quan nghiên cứu khoa học như các Viện, Trung tâm, Trường đại học…đặc biệt chú trọng đến sự trang bị đầy đủ kiến ​​thức liên quan đến đổi mới sáng tạo ở cấp quản lý và các nhà hoạch định chính sách. Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thông qua nhiều hoạt động, hình thức để trao đổi, phối hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về cách thức đổi mới sáng tạo, vận dụng giải pháp thích hợp để chuyển dịch sang sản xuất thông minh cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đối với doanh nghiệp phải được xác định đây là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, việc thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng là điều kiện sống còn của doanh nghiệp. Từ đó tuyên truyền, triển khai tích cực các giải pháp trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo hay quá trình thực hiện sản xuất thông minh như xây dựng văn hoá về đổi mới sáng tạo, xác định nguồn nhân lực, cách thức đối mới sáng tạo, đánh giá kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp,…

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.469.300
Truy cập hiện tại 4.188