Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giải pháp thúc đẩy hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/11/2021

Sáng 05/11/2021, tại khách sạn Duy Tân, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN; ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN; ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN; ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan và đại diện lãnh đạo trên 100 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng số lượng phương tiện đo lường lớn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu trực tuyến từ Hà Nội, ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN đánh giá cao Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã có bước chuyển dịch tốt, là tỉnh tiên phong về chuyển đổi số trong hoạt động đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Qua đó, ông Hà Minh Hiệp cũng kỳ vọng các ngành điện lực, nước, xăng dầu sẽ là đơn vị cùng đồng hành để phát triển và hỗ trợ về đo lường cho các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN phát biểu trực tuyến từ Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN cho biết, đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh là xu thế tất yếu và là giải pháp quản lý nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng hàng hóa, sai số phép đo của phương tiện đo, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đo lường không thể thiếu được trong đời sống xã hội, các phương tiện đo lường ngày càng được sử dụng rộng rãi vào các ngành, các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nghiên cứu KH&CN và trong hoạt động tư pháp.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Giám đốc Sở KH&CN thông tin, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng phương tiện đo, tham gia hoạt động đo lường hàng đóng gói sẵn ước tính khoản 1.000 doanh nghiệp. Số lượng phương tiện đo nhóm 2 trên toàn tỉnh được sử dụng để tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ước khoản 800.000 phương tiện đo (gồm: Công tơ điện, đồng hồ nước, cân đồng hồ lò xo ở các chợ, cột đo xăng dầu, thước cuộn trong may mặt, áp kế, điện tim, điện não trong y học,...). Số lượng phương tiện đo được kiểm định, hiệu chuẩn trong quá trình sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh khoản trên 700.000 phương tiện đo (chiếm tỷ lệ trên 85%). Số lượng phương tiện đo được các tổ chức kiểm định trên địa bàn tỉnh kiểm định, hiệu chuẩn ước khoản 500.000 phương tiện đo (chiếm tỷ lệ  trên 70%). Hoạt động kiểm định đối chứng đối với phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh được triển khai và duy trì thường xuyên.  

Theo đó, nhằm quản lý và giám sát hoạt động đo lường trong thời gian tới, Giám đốc Sở KH&CN đã nêu ra những quan điểm định hướng và giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường; Áp dụng cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh; Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đo lường. Qua đó, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương trong thời gian tới. “Chúng tôi mong rằng, vấn đề bàn luận trong Hội thảo hôm nay sẽ là những giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới”, ông Hồ Thắng nhấn mạnh.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, trong bài tham luận với chủ đề “Thúc đẩy hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh - thực trạng và giải pháp”, ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã chỉ rõ sự cần thiết, vai trò của hoạt động đo lường. Nói về thực trạng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Kim Tùng cho biết, năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của các tổ chức kiểm định trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của các doanh nghiệp (chỉ đáp ứng 50%); Nhận thức của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong sản xuất, kinh doanh còn chưa cao; Hoạt động kiểm định của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo ở ngoài tỉnh cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh còn thiếu sự kiểm tra, giám sát, dẫn đến tạo sự cạnh tranh không lành mạnh cho các doanh nghiệp; Đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý Nhà nước về đo lường ở địa phương còn thiếu, chưa đủ nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra đo lường ở một số lĩnh vực kinh doanh.

Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Từ những thực trạng đó, ông Nguyễn Kim Tùng đã nêu những định hướng và giải pháp cho hoạt động đo lường, trong đó chú trọng tăng cường năng lực của các cơ quan Nhà nước về đo lường; Số hóa dữ liệu phương tiện đo trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đo lường tối thiểu ở mức độ 3 - chuyển đổi số; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, trong bài “Báo cáo năng lực đáp ứng nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp”, ông Châu Văn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học cho biết, Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp công lập được trang bị cơ sở vật chất để hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn đo lường. Nhận thấy cần thiết được đầu tư để nâng cao năng lực về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: dệt may, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, chế biến thực phẩm và đồ uống,... Từ đó tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, giảm sự lệ thuộc vào hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá, chứng nhận ngoài tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp.

Ông Châu Văn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trình bày tham luận tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, ông Châu Văn Ngọc cũng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tạo điều kiện cho việc đăng ký xin chỉ định hoạt động trong lĩnh vực đo lường, chứng nhận chuẩn đo lường, đăng ký cấp thẻ kiểm định viên theo Hồ sơ số 47/ĐLTNTT, chia sẻ những khó khăn mà không chỉ Trung tâm tại Huế mà các Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên toàn quốc đều đang gặp phải do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó quan tâm, đầu tư các nguồn dự án quốc gia, dự án khu vực nhằm nâng cao năng lực về kiểm định, hiệu chuẩn đo lường của Trung tâm, nâng tầm Trung tâm trở thành một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường lớn mạnh của cả nước.

Ông Lê Quang Dĩnh - Phó Giám đốc Petrolimex Thừa Thiên Huế.

Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng và kiểm định phương tiện cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh, ông Lê Quang Dĩnh - Phó Giám đốc Petrolimex Thừa Thiên Huế cho biết, để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về số lượng xăng dầu xuất bán, đơn vị đã lắp đặt 246 cột đo xăng dầu điện tử của Hãng TATSUNO - Nhật Bản sản xuất; Trang bị các ca đong có dung tích có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ các cột đo xăng dầu hàng tháng. Ngoài ra, tất cả các Cửa hàng trưởng đều được đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ dịch vụ đo lường chất lượng lượng trong kinh doanh dầu nhớt do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) tổ chức.  

Ngoài ra, cũng tại Hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế cũng có phần trình bày tham luận “Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và kiểm định phương tiện đo Đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh”; đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế với tham luận “Ứng dụng 4.0 mang đến lợi ích đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng nâng cao năng suất và tính minh bạch trong quản lý và sử dụng phương tiện đo Công tơ điện”. 

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Ông Tống Viết Hoàng Anh - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao đổi tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN kỳ vọng, thông qua Hội thảo lần này sẽ góp phần vào xây dựng, phát triển và hỗ trợ về đo lường cho các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Những góp ý, kiến nghị trong phiên tham luận sáng nay của các đơn vị, Sở KH&CN sẽ tổng hợp, xây dựng các chính sách phù hợp và đề xuất lên UBND tỉnh xem xét để mở rộng, tăng cường các hoạt động đo lường trong những năm tiếp theo. 

Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 4.880