Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chung của nhiệm vụ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng NSNN
Ngày cập nhật 02/11/2021

Trích từ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dung ngân sách nhà nước “Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ trứng gà dùng trong điều trị bệnh do Eimeria necatrix gây ra ở gà” do Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt thực hiện.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ trứng gà dùng trong điều trị bệnh do Eimeria necatrix gây ra ở gà.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Nhật Việt

3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Nông nghiệp

4. Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

4.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Sản phẩm MNV - Kháng thể E. necatrix  được sản xuất dựa trên kỹ thuật ADN và kỹ thuật miễn dịch, là sản phẩm thay thế kháng sinh trong điều trị bệnh do E. necatrix  gây ra ở gà.

4.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Tạo ra sản phẩm sạch, nâng cao giá trị sản phẩm tiêu dùng và giá trị chăn nuôi.

4.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

        - Đây là sản phẩm thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh do E. necatrix  gây ra ở gà, tạo ra thực phẩm không có tồn dư kháng sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

- Góp phần giảm thiểu bệnh do E. necatrix  ở gà, tăng hiệu quả điều trị, nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển chăn nuôi gà sạch.

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá (dự kiến)

- Thời gian: Ngày 17 - 19 tháng 11 năm 2021.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ (24 Lê Lợi, thành phố Huế)

Ghi chú: Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đăng tải thông tin cần thiết về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN trên trang thông tin điện tử của của Sở tại địa chỉ: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ theo thời gian quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 4.703