Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giao ban ngành Khoa học và Công nghệ khối địa phương, năm 2021
Ngày cập nhật 16/10/2021

Chiều ngày 15/10/2021, tại huyện A Lưới, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Giao ban ngành Khoa học và Công nghệ khối địa phương, năm 2021. Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có ông Hồ Xuân Trăng - TUV, Trưởng Ban Dân tộc, và đại diện các sở, ban, ngành, các Phòng Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố; các Viện nghiên cứu, Trường đại học; một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN và ông Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN cho biết, hiện nay Sở KH&CN đang tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về “Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030”. Qua đó, tại Hội nghị, Sở KH&CN mong muốn lắng nghe những ý kiến, thảo luận về các vấn đề mới để triển khai tốt các nhiệm vụ sắp tới, đặc biệt là khối địa phương, các hoạt động khoa học công nghệ còn yếu, chưa ứng dụng KHCN nhiều.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Giám đốc Sở KH&CN nêu rõ, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, và đề nghị trong buổi thảo luận tại Hội nghị giao ban, các địa phương mạnh dạn trao đổi những khó khăn gặp phải trong việc xây dựng Nghị quyết cấp huyện để quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy để Sở có sự thống nhất trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 09 tháng đầu năm 2021. Theo đó, hoạt động KH&CN 09 tháng đầu năm của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với tiến độ kế hoạch năm và bám sát chương trình công tác của tỉnh, địa phương và đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung, đặc biệt là công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quản lý Nhà nước của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động KH&CN của tỉnh đã triển khai đảm bảo đúng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN trình bày báo cáo kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 của ngành KH&CN.

Điểm nổi bật trong công tác tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách về KH&CN, ngành đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành 37 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý về KH&CN (gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật và 31 văn bản quản lý Nhà nước (QLNN)). Trong đó, có các chương trình, đề án lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện.

Triển khai công tác QLNN về KH&CN, ngành đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và 04 dự án Nông thôn miền núi (NTMN) bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Gồm 02 dự án do Trung ương quản lý và 02 dự án ủy quyền địa phương quản lý); đề xuất Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01 nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác (đề xuất đợt 02 năm 2021).

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 01 năm 2021 với 25 nhiệm vụ (số lượng nhiệm vụ phê duyệt lớn nhất qua các năm); tổ chức Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 25 đề tài/dự án cấp tỉnh; Hội nghị tuyển chọn, tổ chức cá nhân chủ trì 15 đề tài/dự án; tổ chức thẩm định nội dung 20 đề tài/dự án; tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện 08 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Vừa qua, ngành cũng đã tổ chức 4 Hội thảo chuyên ngành để lấy ý kiến chuyên gia về danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 02 năm 2021, dự kiến trong Quý IV/2021 sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập các Hội đồng KH&CN để xét duyệt, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 02 năm 2021 theo kế hoạch.

Bên cạnh công tác QLNN về nhiệm vụ KH&CN, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai các chương trình, đề án quan trọng. Các hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, hoạt động quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hoạt động thanh tra, kiểm tra KH&CN đã được triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, bám sát đúng kế hoạch từ đầu năm. Trong đó, hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tuy bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19  nhưng các hoạt động thuộc Đề án "Cố đô khởi nghiệp năm 2021" vẫn được triển khai theo kế hoạch. Gần đây nhất, ngành đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và Lễ Ký kết hợp tác thực hiện Đề án Cố đô khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025 và Hợp đồng tài trợ kim cương cho giải thưởng cuộc thi KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (VicoLand Group).

Ngoài ra, hoạt động KH&CN cấp cơ sở cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, các huyện/thị xã/thành phố đã quan tâm, chủ động và tích cực trong hoạt động QLNN về KH&CN trên địa bàn, UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động KH&CN năm 2021 tại địa phương mình quản lý. Đặc biệt, việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa cho các sản phẩm địa phương, các sản phẩm OCOP được chú trọng. Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST và triển khai Đề án Cố đô khởi nghiệp được quan tâm, khởi động ở cấp cơ sở. Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho lãnh đạo, cũng như hướng dẫn, theo dõi, quản lý các nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn, tham mưu các hoạt động QLNN về KH&CN và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN sẽ triển khai trong năm 2021.

Việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề của ngành, đơn vị mình quản lý đã được các Sở, Ban, ngành quan tâm, đề xuất tỉnh đặt hàng để triển khai thực hiện. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, các đề án, dự án có liên quan đến ngành mình phụ trách và tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đến nay, các Sở, Ban, ngành đã chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015 và thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, đã ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN 9001:2015; Ban hành Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 hoặc Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2021 thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính đã được triển khai xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, số lượng hồ sơ giải quyết đúng thời hạn qua Trung tâm hành chính công của tỉnh đạt tỷ lệ cao...

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Giao ban ngành KH&CN khối địa phương, năm 2021.

Về công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, Sở KH&CN đã xây dựng Đề án “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề án đã được Sở Nội vụ thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021). Trong đó, Sở KH&CN vẫn giữ nguyên 05 phòng và đổi tên 01 phòng chuyên môn (Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành thành Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo), 05 phòng thuộc Sở gồm: Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý khoa học, Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Giữ lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.; Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở KH&CN thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở KH&CN; Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (Chuyển đổi từ đơn vị cấp 3 trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở KH&CN); Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung theo quy định của pháp luật.

Sau khi trình bày nội dung báo cáo về kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm, ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN cũng nêu rõ kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021. Theo đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngành KH&CN năm 2021 góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, ngoài các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của ngành, 3 tháng cuối năm ngành KH&CN sẽ tập trung và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng về công tác tham mưu, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân, hoạt động Sở hữu trí tuệ, hoạt động KNĐMST, hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, và hoạt động thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Ông Nguyễn Quốc Thạnh - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới trình bày báo cáo hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Thạnh - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới cũng đã trình bày báo cáo hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện trong thời gian qua và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong thời gian tới. Đồng thời, địa phương cũng nêu kiến nghị tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn thêm về công tác quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN, phê duyệt dự án cái tiến hoa văn trên vải Dèng. Chỉ đạo trong việc triển khai dự án Hoa xứ lạnh, dự án nuôi cá tầm, hỗ trợ xây dựng NHTT chuối già lùn A Lưới, quan tâm dự án xây dựng bản đồ nông hoá thổ nhưỡng phục vụ phát triển cây trồng trên địa bàn huyện.

Tham dự tại Hội nghị, các đơn vị cũng có những bài tham luận, cụ thể: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ với tham luận “Hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế - xã hội tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”; Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với tham luận “Cơ hội hợp tác NCKH và CGCN giữa UBND huyện A Lưới và Trường Đại học Nông Lâm, Huế”.

Ông Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Hội nghị.

GS.TS Lê Đình Phùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trình bày tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến, trao đổi từ đại diện các Viện nghiên cứu, Phòng Kinh tế - Hạ tầng của các huyện và các doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đến hoạt động sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu tập thể, lĩnh vực nông nghiệp, cây dược liệu, và tiềm năng phát triển giống cây trồng trên địa bàn huyện A Lưới.

Ông Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ông Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, hoạt động KH&CN ở huyện A Lưới đang phát triển rất tốt. Từ kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học, các đặc sản, số lượng bò, dê... trên địa bàn dần phát triển và năng suất tăng, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho bà con. Những đề xuất của doanh nghiệp về trồng cây dược liệu, UBND huyện sẽ tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN hoan nghênh các ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương rất sát với thực tế, đồng thời ngành sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu, cũng như kết nối, giới thiệu nhà khoa học cho các đơn vị, địa phương để hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tiếp tục phát huy các tài sản trí tuệ, tài nguyên bản địa của vùng đất như dệt Dèng, các loài cây quý hiếm như nấm Lim xanh, quýt Hương Cần, cam Nam Đông, các ngành nghề truyền thống... Bên cạnh đó, mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác với A Lưới cùng các địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp để đẩy mạnh các ứng dụng, chính sách để phát triển, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước trong thời gian đến.

Đăng Vinh - Nhật Trinh - Tất Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 4.913