Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2543 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên tắc xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân  sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng đảm bảo các nguyên tắc về tính định lượng, tính khách quan, khoa học, tính đặc trưng của địa phương, bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện và bảo đảm tính công khai.

Dệt Dèng là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện A Lưới và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với nguyên tắc lựa chọn sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí và đạt số điểm từ 65 điểm trở lên theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp huyện tại quy định tại Điều 4 Quy định này được công nhận là sản phẩm chủ lực cấp huyện; Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí và đạt số điểm từ 80 điểm trở lên theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp huyện quy định tại Điều 4 Quy định này được chọn là sản phẩm chủ lực cấp huyện đăng ký xét công nhận là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí và đạt số điểm từ 65 điểm trở lên theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh quy định tại Điều 6 Quy định này được công nhận là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí và đạt số điểm từ 80 điểm trở lên theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh quy định tại Điều 6 Quy định này được chọn đăng ký công nhận là sản phẩm chủ lực định hướng cấp Quốc gia. Tùy theo thời điểm và điều kiện cụ thể hàng năm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể xem xét mức điểm phù hợp (nhưng không thấp hơn 50 điểm) theo Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm cấp tỉnh tại Quy định này để lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm chủ lực định hướng cấp Quốc gia. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được công nhận là sản phẩm chủ lực cấp huyện được xem như là sản phẩm chủ lực địa phương.

Khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh gắn với chuỗi giá trị

Tại Chương II, Chương III, Chương IV của Quy định đã đưa ra cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và quy định khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh gắn với chuỗi giá trị.

Để tập trung hỗ trợ cho các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, cấp huyện, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định khung giải pháp ưu tiên hỗ trợ cho các sản phẩm chủ lực địa phương phát triển gắn với chuỗi giá trị. Các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ dựa trên các nhóm giải pháp để tập trung lồng ghép nguồn lực và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, các nhóm giải pháp sau:

Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

(1) Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu

- Hỗ trợ về đảm bảo nguồn giống, chất lượng nguồn giống, ưu tiên một số dự án như, tuyển chọn, phục tráng giống, bảo tồn nguồn gen, xây dựng mô hình nhân giống…

- Hỗ trợ chứng nhận sản xuất đạt chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, Organic…; hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất tăng thâm canh,…

- Hỗ trợ thuê đất mở rộng diện tích sản xuất nguyên liệu; ưu tiên quy hoạch sử dụng đất phát triển vùng nguyên liệu,…

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình thâm canh, ứng dụng công nghệ cao,…

- Các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh.

(2) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ

- Hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để cải tiến quy trình công nghệ sản xuất. Ưu tiên việc áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực trên địa bàn.

- Hỗ trợ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, sáng kiến, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi; các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản nông sản, đặc sản,...

- Hỗ trợ các nội dung về khuyến công trong cải tiến công nghệ sản xuất các sản phẩm chủ lực.

- Các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh.

(2) Hỗ trợ phát triển thương hiệu và cải thiện khả năng thương mại hóa sản phẩm

- Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương,…

- Hỗ trợ xây dựng kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ thương hiệu sản phẩm;

- Hỗ trợ chuẩn hóa hệ thống quy cách nhãn mác, bộ nhận diện nhãn chung cho các sản phẩm đặc sản của Huế;

- Hỗ trợ thiết kế nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu (nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực);

- Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm,…;

- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh.

(3) Hỗ trợ phát triển thị trường và khuyến công, khuyến nông

- Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý sản xuất kinh doanh cho các chủ cơ sở; hỗ trợ lập và triển khai kế hoạch tiếp thị - kinh doanh, xây dựng và quản lý hệ thống phân phối.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, phát triển kênh phân phối, đào tạo huấn luyện về năng lực quản trị thương hiệu đặc sản, kỹ năng kết nối kinh doanh, kỹ năng bán hàng,…

- Hỗ trợ và triển khai các biện pháp truyền thông quảng bá, phát triển sản phẩm, lập kế hoạch tiếp thị, bán hàng; lập kế hoạch và triển khai truyền thông cho dự án và các thương hiệu sản phẩm được chọn. Hỗ trợ tổ chức triển lãm giới thiệu đặc sản Huế ra nước ngoài; hỗ trợ tham gia chương trình quảng bá xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch ở trong và ngoài nước, các chương trình, hoạt động kết nối kinh doanh với hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài.

- Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

- Các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Sở KH&CN tổ chức hội nghị tập huấn truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm (ảnh minh họa).

Sở Khoa học và Công nghệ  là cơ quan thường trực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức, khảo sát, đánh giá và xét chọn sản phẩm chủ lực, báo cáo Ban Chỉ đạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận sản phẩm đạt tiêu chí về sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan nhằm tăng cường hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực. Phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; triển khai áp dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực trên thị trường trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh và cải thiện khả năng thương mại hóa của các sản phẩm chủ lực. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí khi cần thiết.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu đề xuất các chính sách về khuyến công, thương mại; phân tích tìm hiểu các thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chủ lực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế rà soát, bổ sung, xây dựng mới các kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, thẩm định kế hoạch kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực, lồng ghép vào các Chương trình, Kế hoạch hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh...

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ quy định tại Chương II về Bộ tiêu chí và cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp huyện của Quy định này, tổ chức thực hiện rà soát, lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương và đề xuất danh mục lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh yhực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Nhà nước; đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực.

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 4.853