Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 06/10/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo số 9114/UBND-KSTT ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn yêu cầu Trưởng các phòng/đơn vị tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.852.599
Truy cập hiện tại 2.747