Tìm kiếm tin tức
Tập huấn “Nghiệp vụ cơ sở về đo lường trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 22/04/2021

Sáng ngày 22/4/2021, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ cơ sở về đo lường trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". Mục đích tổ chức lớp tập huấn nhằm phổ biến, hướng dẫn kịp thời các nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong quản lý và sử dụng phương tiện đo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Vừa qua, theo thông tin đăng tải trên thông tin đại chúng, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục gia tăng (điển hình là Công an tỉnh Đồng Nai triệt phát đường dây hơn 200 triệu lít xăng giả liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp).  Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt quan tâm đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đó, ngày 22/4/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 2 thuộc Tổng cục TCĐLCL tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nghiệp vụ cơ sở Đo lường trong kinh doanh xăng dầu”  tại Chi cục TCĐLCL cho các học viên là đại diện của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phước Nhân phổ biến về cơ sở đo lường học và quản lý đo lường

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Phước Nhân, Chi cục TCĐLCL cung cấp, phổ biến những kiến thức cốt lõi cần nắm vững về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ban hành ngày 25/8/2008, các hình thức vi phạm, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Thông tư số 15 nêu rõ, đối tượng áp dụng là thương nhân kinh doanh xăng dầu; cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, các nhân khác có liên quan. Không áp dụng đối với thương nhân sản xuất, nhập khẩu, pha chế xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường và nhiên liệu bay hàng không. Tại Thông tư 15 đã quy định rõ nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu là phải chấp hành quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường; đồng thời phải chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ông  Bùi Chiến Thắng triển khai các nội dung về đo lường xăng dầu

Tiếp đó, ông Bùi Chiến Thắng, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 đã triển khai các nội dung quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; đồng thời hướng dẫn thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, thực hiên các phép đo theo quy định, phương pháp kiểm tra phương tiện đo, cách ghi nhãn trên sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Thông qua các nội dung đã được trao đổi tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ và giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ hơn các quy định, yêu cầu bắt buộc của Nhà nước trong các văn bản pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng đầu; góp phần thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc, đồng bộ các quy định quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu, đảm bảo các điều kiện kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong khuôn khổ nội dung tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cơ sở về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tổ chức buổi họp quán triệt chủ trương quản lý xăng dầu với mục đích đối thoại, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tham dự buổi họp có TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Tống Viết Hoàng Anh, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL; cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc các Công ty, chủ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, TS Hồ Thắng nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động, nhằm tránh tình trạng bất cập trong cơ chế quản lý, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trước tình hình gian lận xăng dầu đang diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương trên cả nước, kết hợp với giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm các quy định về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, kết hợp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; đồng thời đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, tăng cường các biện pháp, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công văn số 164/CV-BCĐ ngày 31/8/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộc 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế. Đảm bảo thực hiện các quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng dầu chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường theo quy định của pháp luật. Tuân thủ yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra đặc thù không thông báo trước theo Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN  quy định việc kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường và Thông tư 28/2013/TT-BKHN kiểm tra nhà nước về Đo lường) theo quy định. Chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhằm chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để kịp thời xử lý vi phạm.

Toàn cảnh buổi họp tại lớp tập huấn

Phát biểu kết thúc buổi họp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cùng các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong quản lý cũng như trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch trong việc kinh doanh, mua bán, đảm bảo phát triển kinh doanh bền vững; đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.206.589
Truy cập hiện tại 1.573