Tìm kiếm tin tức
Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì dự án “Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 02/04/2021

Chiều ngày 02/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp dự án “Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc chủ trì thực hiện. Tham dự Hội nghị có TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các sở, ban, ngành cùng các chuyên gia và ban chủ nhiệm dự án.

 

Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nổi tiếng với truyền thống gieo trồng các loại rau từ lâu. Do đó, con người ở đây có rất nhiều kinh nghiệm và điều kiện tự nhiên cũng rất thuận lợi cho gieo trồng nông sản. với lợi thế về con người và tự nhiên, xã Vinh Mỹ là một trong nhiều địa phương có tiềm năng để phát triển nông nghiệp.

Hồ Thắng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất chuỗi. Từ năm 2019, trên địa bàn xã Vinh Mỹ, các hộ nông dân đã tích cực triển khai thực hiện và trồng được 0,8ha rau hữu cơ các loại như cải, xà lách, ngò… Tuy nhiên, sản xuất chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ, nông sản sau khi thu hoạch chỉ qua sơ chế, chưa có nhãn hiệu.

Vừa qua, xã Vinh Mỹ đã tiến hành thành lập hợp tác xã Mỹ Lợi gồm các hộ dân đang gieo trồng theo mô hình hữu cơ để dễ dàng quản lý và triển khai kỹ thuật gieo trồng. Hiện nay người dân ở đây đã làm chủ được kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ, sản xuất được 4 loại rau, 2 loại củ và đang xúc tiến thử nghiệm 2 loại mới, tuy nhiên người dân chưa giám sản xuất quy mô lớn do đầu ra chưa đảm bảo. Vì vậy, dự án “Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” được đề ra với mục tiêu xây dựng và phát triển chuỗi giá trị, gắn liền với tạo lập, quản lý nhãn hiệu tập thể “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” cho sản phẩm rau hữu cơ của huyện Phú Lộc.

Đại diện ban chủ nhiệm dự án thuyết minh tóm tắt dự án

Mục tiêu của dự án là phát triển một trong những loại nông sản đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm rau hữu cơ và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế của địa phương. Cụ thể, dự án sẽ thực hiện xây dựng vùng chuyên canh rau đạt chuẩn hữu cơ tại huyện Phú Lộc. Tạo lập, bảo hộ và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” cho sản phẩm rau hữu cơ của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập được tổ chức để đăng ký, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau hữu cơ.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng

Qua phần thuyết minh của ban chủ nhiệm đề tài, các uỷ viên Hội đồng đánh giá dự án mang tính cấp thiết với điểm trung bình 79.6. Tuy nhiên, dự án cần chú trọng hơn các vấn đề về nguồn cung phân bón hữu cơ, quy hoạch đất sản xuất, đa dạng hoá các sản phẩm hữu cơ cũng như luân canh cây trồng để hạn chế sâu bệnh hại theo mùa, đặc biệt là chú trọng đầu ra của nông sản.

Phát biểu kết luận, chủ trì Hội nghị, TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện dự án. Nhìn nhận rõ khó khăn ở khâu nào để tập trung giải quyết cũng như đề nghị các cơ quan liên quan, phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để thực hiện dự án có hiệu quả.

Dự án được thực hiện thành công có thể trở thành mô hình điểm để nhân rộng về việc xây dựng vùng chuyên canh rau đạt chuẩn hữu cơ, tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm khác có giá trị kinh tế - xã hội cao, có tác động trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống của bộ phận lớn dân cư tại địa phương, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh.                  

Xuân Khánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.276