Tìm kiếm tin tức
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 03/06/2020
ảnh minh họa

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong toàn Đảng bộ về quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần đưa tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX trình Đại hội Đảng bộ khóa X sẽ tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh. 

Văn phòng Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IX, kính đề nghị đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia góp ý và gửi bằng văn bản giấy về Văn phòng Đảng ủy hoặc file điện tử (qua địa chỉ: nkdha.skhcn@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 11h, 04/6/2020 (thứ Năm) để Văn phòng Đảng ủy tổng hợp. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.262