Tìm kiếm tin tức
Sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2025 tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 02/06/2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2025 tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”.

 

gm1.jpg

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và bàn giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện A Lưới. Với các mục tiêu sau:

- Tập trung đánh giá hoạt động ứng dụng KH&CN trên địa bàn huyện trong thời gian qua và thảo luận đề xuất kế hoạch ứng dụng KH&CN giai đoạn 2020-2025 tại huyện A Lưới.

- Thảo luận các giải pháp thực hiện dự án khoa học công nghệ dự kiến triển khai trong năm 2020-2021, bao gồm: Về các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Thảo luận kế hoạch triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới, dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “du lịch A Lưới”; trong đó thống nhất mô hình quản lý, sản xuất và phát triển thương hiệu thịt bò vàng A Lưới (thông qua xây dựng mô hình HTX thịt bò A Lưới/HTX chăn nuôi A Lưới); Đề xuất các nhiệm vụ phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện A Lưới gắn với chương trình OCOP như: mô hình nuôi cá tầm; phát triển chuỗi giá trị chuối Già lùn; Dự án Hoa xứ lạnh A Lưới, phát triển dược liệu…

Hội thảo dự kiến được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 05/6/2020, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới.

 

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.248