Tìm kiếm tin tức
Xây dựng mô hình nuôi cá tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 21/05/2020

Chiều ngày 21/5/2020, Hội đồng KH&CN huyện Phú Lộc đã xét duyệt đề cương Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là dự án do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chủ trì. 

Mục tiêu dự án là nhằm thiết lập và vận hành mô hình mẫu nuôi cá nước ngọt (cá lóc, cá trê) để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xây dựng mô hình thành công sẽ góp phần giải quyết vấn đề khai thác nước ngầm chưa phù hợp của người dân địa phương; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ dân nuôi cá để đồng thời đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra, đảm bảo hiệu quả kinh tế của vụ nuôi và hạn chế xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh; Nhân rộng mô hình đến các hộ dân sản xuất để đảm bảo phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Văn Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc chủ trì Hội nghị

Theo đó, dự án sẽ tiến hành điều tra, khảo sát tình hình nuôi và quy trình nuôi cá lóc, cá trê, và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại địa phương; Điều tra khảo sát thực trạng sản xuất, nhu cầu cải thiện hệ thống quy trình nuôi; Thiết kế và “Xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước”…, từ đó đề xuất phương chuẩn để nhân rộng trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo thuyết minh của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, các thành viên Hội đồng đã đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung, hoàn thiện một số nội dung như tính cấp thiết của dự án; tính mới và thích hợp của quy trình công nghệ được áp dụng; cần phải đưa ra các mục tiêu cụ thể; những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện; giải pháp thực hiện; sản phẩm của dự án…

Thay mặt hội đồng KH&CN, ông Trần Văn Minh Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: đồng ý giao dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện và Kỹ sư Trần Đình Tri làm chủ nhiệm trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung đề cương dự án theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng.

 

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.466.080
Truy cập hiện tại 318