Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo đề xuất đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế
Ngày cập nhật 20/05/2020
ảnh minh họa

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về việc đề xuất đăng ký đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế và bàn giải pháp tổng thể phát triển sen Huế. Tham dự buổi họp có Phó Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo: Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt.

 

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế,  Trường Đại học Nông lâm Huế báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ngày 19 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 173/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo đề xuất đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, giao Trường Đại học Khoa học Huế chủ trì, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông lâm Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đề xuất thực hiện đề tài “Nghiên cứu nhân giống, sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng từ nguồn gen sen Huế ở tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, tổ chức triển khai kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh đã nghiệm thu “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế” do Trường Đại học Khoa học Huế chủ trì thực hiện và PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm đề tài. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế và Sở Khoa học và Công nghệ để xây dựng chuỗi liên kết phát triển sen Huế (từ khâu đảm bảo nguồn giống, kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, chế biến, cung ứng thị trường...). Thống nhất chủ trương Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Huế thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết” trong năm 2020, trình Hội đồng KHCN cấp tỉnh xem xét. Hội Nông dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm sen Huế; thành lập các hiệp hội, chi hội sản xuất sen để có phương thức tổ chức sản xuất nhằm phát triển sản phẩm sen Huế. Giao Viện Nghiên cứu và Phát triển tỉnh chủ trì, làm việc với Trường Đại học Nông lâm Huế rà soát các đề tài KHCN cấp tỉnh do Trường Đại học Nông lâm Huế chủ trì, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan về giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế” do Trường Đại học Khoa học Huế chủ trì thực hiện và PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm đề tài đã được nghiệm thu tại Sở Khoa học và Công nghệ ngày 13/12/2019

Võ Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.465.831
Truy cập hiện tại 234