Tìm kiếm tin tức
Cử Phó Giám đốc, phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/04/2020

Ngày 3/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc cử ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc cử Phó Giám đốc, phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh.

 

Trước đó, ngày 31/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Thông báo số 553-TB/TU ngày 30/3/2020 của Tỉnh ủy về việc cử cán bộ phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, căn cứ nhu cầu, phẩm chất và năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cử đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ thay đồng chí Trần Quốc Thắng được phân công nhiệm vụ mới.

 

Tập tin đính kèm:
PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.386
Truy cập hiện tại 4.488