Tìm kiếm tin tức
Khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Ngày cập nhật 23/03/2020

Nhằm lắng nghe những khó khăn, đánh giá mức độ thiệt hại và kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh do dịch bệnh Covid-19 gây ra; từ đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Để tham gia khảo sát, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh vui lòng truy cập vào đường link: https://bit.ly/khaosatCovid19-2020

Kết quả khảo sát sẽ được cập nhật và báo cáo hàng tháng để UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.207.022
Truy cập hiện tại 1.848