Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 06/03/2020

Ngày  05  tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; Hỗ trợ đăng ký, khai thác, áp dụng thực tiễn cho các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu và tiềm năng phát triển du lịch để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể là tổ chức 06 chương trình truyền thông (Truyền hình) và 02 chuyên mục trên Báo Thừa Thiên Huế hoặc các tờ báo chuyên ngành, 04 Hội thảo, 02 lớp đào tạo, tập huấn (phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ) nâng cao nhận thức, năng lực phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh; tổ chức 03 lớp tập huấn tại các địa phương; Hỗ trợ các sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (theo đề xuất của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ); Hỗ trợ tạo lập, bảo hộ và quảng bá cho 20 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ để thực hiện 04 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; Hỗ trợ thực hiện 02 dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho 01 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực địa phương; các sản phẩm TTCN, ngành nghề nông thôn - ưu tiên các sản phẩm có khả năng xuất khẩu; Một số nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đối tượng và phạm vi áp dung là danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện theo Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020; các nhiệm vụ theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; và một số nhiệm vụ phát sinh do yêu cầu thực tiễn đặt ra và chỉ đạo của UBND tỉnh. Các sản phẩm có khả năng lan tỏa góp phần phát triển du lịch - dịch vụ; Các sản phẩm đã có thương hiệu và dễ nhân rộng thành các mô hình điểm.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Vỹ Khang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.767
Truy cập hiện tại 3.523