Tìm kiếm tin tức
Kết luận thanh tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/03/2020

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Kết luận số 204/KL-SKHCN về thanh tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.007