Tìm kiếm tin tức
Tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2020

Chiều ngày 10/01/2020, tại hội trường Khách sạn Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tại Hội nghị,ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động KH&CN năm 2019. Nhìn chung, Hoạt động KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 đã triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất, an sinh xã hội và định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Về hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN: Trong năm 2019, ngành KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành 16 văn bản quan trọng của ngành, gồm 02 văn bản quy phạm pháp luật và 14 văn bản khác. Các cơ chế, chính sách hoạt động quản lý KH&CN đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN chặt chẽ, minh bạch, đồng thời phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN: Tiếp tục triển khai 01 nhiệm vụ cấp quốc gia; triển khai thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 01 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Tổ chức 09 hội nghị tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; thẩm định sản phẩm và nghiệm thu 10 nhiệm vụ KH&CN; thẩm định nội dung 03 nhiệm vụ và 04 dự toán kinh phí nhiệm vụ. Tổ chức 04 hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và 02 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; Hỗ trợ cho vay 01 dự án đầu tư công nghệ và 02 bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế. Lần đầu tiên tại tỉnh có 02 kết quả nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh được doanh nghiệp đề xuất chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu, sử dụng kết quả (theo hướng chìa khóa trao tay) tuy nhiên do quyết định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tỉnh chỉ xem xét theo hướng “chuyển giao quyền sử dụng và một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu” theo quy định.

Phó Giám đốc phụ trách Trần Quốc Thắng trình bày kết quả hoạt động KH&CN năm 2019

Hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ và thị trường công nghệ: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ và xây dựng thủ tục hành chính tạo điều kiện giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ; cấp 01 Giấy Chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và 01 thỏa thuận chuyển giao công nghệ; tham gia góp ý và hỗ trợ giải quyết cho nhiều dự án đầu, đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2019. Tổ chức các đoàn tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hội thảo để nắm bắt nhu cầu công nghệ; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về cung cầu công nghệ và cập nhật định kỳ lên website nhằm cung cấp thông tin các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân về nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ hay đặt hàng nghiên cứu, nắm bắt ý tưởng, công nghệ mới.

Năm 2019, đã xác nhận khai báo 04 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp mới 15 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; gia hạn 20 giấy phép, cấp 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ và phê duyệt 06 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; Năm 2019, lần đầu tiên tỉnh đã tổ chức thành công cuộc “Diễn tập chuyên đề công tác ứng phó về y tế trong sự cố bức xạ và hạt nhân” trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT): Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực và khung giải pháp hỗ trợ sản phẩm chủ lực trên địa bàn. Đây là một trong những cơ sở để lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh và định hướng phát triển thành sản phẩm quốc gia; Đã tổ chức hoạt động tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn cho 80 lượt doanh nghiệp tra cứu, nộp đơn đăng ký SHCN, kết quả có 134 đơn và 73 VBBH được cấp; hỗ trợ kinh phí tạo lập và quảng bá cho 3 nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 8 tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận.

Nhiều dự án phát triển TSTT được tỉnh quan tâm, đưa vào danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh như: dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô ẩm thực” , dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Áo dài Huế cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế”; dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế”;  dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế...

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC): Trang cấp cân đối chứng và hướng dẫn sử dụng cân cho 10 Ban quản lý chợ; tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo TĐC trong sản xuất kinh doanh; hướng dẫn các cơ sở, hộ kinh doanh xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở của các hàng hóa và đã có 6 đơn vị công bố hợp chuẩn cho 8 sản phẩm; chủ trì và phối hợp tổ chức 5 đợt kiểm tra, như kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; kiểm tra chất lượng của thiết bị điện, điện tử và xăng dầu; triển khai chuyên đề “kiểm tra đo lường đối với phương tiện đi nhóm 2 và hàng đóng sẵn theo định lượng”; kiểm tra việc đảm bảo TĐC trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) đối với sản phẩm Ruốc Huế; tổ chức các khóa tập huấn về ISO; Triển khai các Đề án “Hỗ trợ xây dựng, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn GMP tại 03 cơ sở sản xuất đặc sản Huế” (Tôm chua, Mè xững, Trà rau má)...

Hoạt động thanh tra: Năm 2019, đã tổ chức 7 đoàn thanh tra chuyên ngành (về kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu, hàng đóng gói sẵn và sử dụng mã số mã vạch, chấp hành pháp luật về KH&CN, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ…) và 3 đoàn kiểm tra chuyên ngành về hoạt động KH&CN, hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN ở cấp huyện và SHTT. Nhìn chung, hoạt động thanh tra KH&CN tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra trong xây dựng kế hoạch thanh tra chung cho ngành, tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo trình tự, thủ tục quy định và triển khai trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành. Kết quả các cuộc thanh kiểm tra giúp cho lãnh đạo Sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực QLNN chuyên ngành; chấn chỉnh, hướng đến một môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.

Về hoạt động sự nghiệp KH&CN:

Hoạt động Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN được triển khai ở 3 cấp (dự án cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở). Trong đó, triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, đến nay, Trung tâm đã làm chủ quy trình nhân giống một số loại giống nấm bằng phương pháp nhân giống dạng dịch thể như (sò, mộc nhĩ, linh chi).  Ngoài ra, hiện nay, Trung tâm đã làm chủ được 4 quy trình công nghệ góp phần vào quá trình ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các hộ dân trên địa bàn. Hoạt động tư vấn, dịch vụ đã chủ động tích cực khai thác tạo nguồn thu cho đơn vị (doanh thu trên hóa đơn của Trung tâm (đến 31/11/2019) đạt 2,7 tỷ đồng) đồng thời nâng cao năng lực, vị thế của Trung tâm.

Việc triển khai các nhiệm vụ thưởng xuyên theo chức năng đã góp phần tham mưu cho Sở trong công tác quản lý như nước về lĩnh vực thống kê KH&CN; quản lý các nhiệm vụ KH&CN; cung cấp các số liệu trong lĩnh vực SHTT, an toàn bức xạ, TĐC… Hoạt động thông tin, truyền thông KH&CN (phát hành Bản tin KH&CN; xây dựng phim KH&CN phát trên truyền hình…) đã đưa thông tin KH&CN đến gần với người dân hơn…

Hoạt động Kỹ thuật TĐC: Với việc không ngừng đầu tư nâng cao năng lực, hoạt động dịch vụ của Trung tâm ngày càng phát triển. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Trung tâm đã tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận kiểm định, đã tổ chức kiểm định 4.000 cân lò xo, 11.130 phương tiện đo các loại.  Hoàn thành hoạt động tư vấn ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế. Tổng doanh thu của Trung tâm đạt 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã được Tổng cục TĐC cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học, tạo điều kiện cho đơn vị nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động.

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải Miền Trung

Năm 2019 đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt đúng tiến độ, đạt kết quả và đảm bảo chất lượng. Đẩy mạnh/thúc đẩy hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, chế tác và thiết kế trưng bày mẫu vật; trao đổi, chia sẽ và hiến tặng mẫu vật theo quy định hiện hành của nhà nước; ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật và Khu Bảo tồn Sao La, qua đó thống nhất một số nội dung hợp tác chính như nâng cao năng lực nghiên cứu, chế tác và thiết kế trưng bày mẫu vật; trao đổi, chia sẽ và hiến tặng mẫu vật theo quy định hiện hành của nhà nước...; tiếp nhận bộ mẫu động vật từ Chi cục Kiểm lâm và Viện Nghiên cứu Sinh học Tây nguyên trao tặng phục vụ công tác trưng bày; Tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động tại 12 trường THCS trên địa bàn; tổ chức thi Rung chuông vàng về chủ đề bảo tồn thiên nhiên...

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2009-2019), Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng hệ thống thông tin cơ bản bộ mẫu vật về thiên nhiên thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung” nhằm đánh giá tổng quan khả năng thu thập và định hướng công tác sưu tầm mẫu vật của bảo tàng đến năm 2030.

Về các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN:

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST): Năm 2019, bên cạnh việc xây dựng Chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công ở trong và ngoài tỉnh; Sở đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, kết nối cho các ý tưởng, dự án KNĐMST tỉnh tại các trường đại học, cao đẳng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên…; tổ chức các lớp tập huấn về KNĐMST, kỹ năng thuyết trình và lập kế hoạch; kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tổ chức thành công Diễn đàn khởi nghiệp và cuộc thi KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Đặc biệt năm nay, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tham gia hưởng ứng và trao giải cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi, góp phần vào thành công của cuộc thi cũng như thể hiện được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội đến cuộc thi.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Trong năm, đã tổ chức 6 lớp tập huấn về “Xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ” và “Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực và đặc sản địa phương” trên địa bàn tỉnh; thực hiện 7 phim tuyên truyền trên truyền hình và tổ chức thực hiện các chuyên mục tuyên truyền trên Báo Thừa Thiên Huế; đã biên soạn và ấn hành cuốn “Sổ tay hỏi đáp về xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương” với số lượng 500 cuốn (tái bản 500) để phục vụ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo như: Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế; Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng nông dân Thừa Thiên Huế với chủ đề “Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực”; Hội thảo Phát triển tài sản trí tuệ: Từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm…Tư vấn, hướng dẫn cho nhiều nhiệm vụ liên quan đến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh...

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế: Đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho các đơn vị đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị; hướng dẫn cho các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, doanh nghiệp, lập hồ sơ công bố hợp quy, đăng ký mã số mã vạch... Ngoài ra, đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế, sản phẩm Ruốc Huế...

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nâng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo sức cạnh tranh cho các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương.

Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: Năm 2019, đã tổ chức các lớp tập huấn về áp dụng ISO điện tử; tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tập huấn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 21 sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và đã tổ chức đoàn đi kiểm tra theo kế hoạch và Quyết định được phê duyệt. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 192 cơ quan đang xây dựng và áp dụng, duy trì HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, đã triển khai thí điểm 04 cơ quan áp dụng ISO điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng ngành KH&CN tỉnh năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có sự chuyển biến khá tích cực, các hoạt động về quản lý nhà nước về KH&Cn đã triển khai khá đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận... Tuy nhiên, để phát huy tốt hơn nữa vai trò, đóng góp của ngành KH&CN trong việc thúc đẩy nền kinh tế và vào trong thực tiễn đời sống thì mỗi cá nhân, con người làm việc trong lĩnh vực KH&CN cần phải tự nhìn lại mình và hoàn thiện bản thân hơn nữa để phát huy được hết toàn bộ khả năng của mình. Để thời gian tới hoạt động KH&CN ngày một phát triển thì ngành KH&CN cần cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các ngành hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Nhân dịp này, Sở KH&CN đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2019.

PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.099