Tìm kiếm tin tức
Hội nghi viên chức và người lao động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 08/1/2020. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động của Trung tâm năm 2020.  

Hiện nay, tổng số cán bộ, đoàn viên công đoàn: 28 người trong đó có 08 nữ (chiếm tỉ lệ 29 %), số thành viên BCH có 04 người. Năm 2019, Công đoàn bộ phận luôn có sự ủng hộ của tổ chức, chính quyền,  đa số viên chức và người lao động đều được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, ngành nghề đào tạo. Lực lượng đoàn viên công đoàn trong độ tuổi thanh niên khá dồi dào nên đã phát huy tính năng động trong công tác chuyên môn. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cơ sở và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn Trung tâm đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên sắp xếp thời gian để đoàn viên học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Sở giao, Trung tâm đã cụ thể hóa các hoạt động triển khai, cố gắng bám sát kế hoạch, đặc biệt là các hoạt động tham mưu, tư vấn và phục vụ quản lý nhà nước về dịch vụ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cũng như các dự án khoa học công nghệ cấp huyện, tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch năm 2019 đề ra.

Về công tác tham gia quản lý, Công đoàn đã tham gia với chính quyền trong các chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tuyển dụng lao động, bảo đảm quyền lợi người lao động theo đúng luật lao động hiện hành. Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện cơ chế công khai, minh bạch vào các hoạt động công việc của Trung tâm.

Trong năm qua, Công đoàn Trung tâm cũng đã tham gia các phong trào do Công đoàn cơ sở tổ chức vào các ngày lễ lớn như giải bóng đá, cầu lông; đã tham gia việc trực tự vệ, bảo vệ cơ quan, đơn vị trong các ngày lễ, tết. Tình hình an ninh tại cơ quan trong năm qua được đảm bảo tốt... Công đoàn đã quan tâm đến các quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCNV, đã kịp thời động viên, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ nên năm 2019 không có vấn đề phát sinh trong đơn vị. Được sự ủng hộ của lãnh đạo Trung tâm, kinh phí công đoàn của CBCNV đã đóng góp đầy đủ 3% kinh phí công đoàn nộp lên cấp trên 43.467.787đ; đã đóng quỹ phúc lợi cho công đoàn cơ sở 27.000.000đ.

Nhìn chung, hoạt động Công đoàn trong năm 2019 đã được lãnh đạo quan tâm và được triển khai thực hiện thuận lợi. Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2019, toàn thể VC, NLĐ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ  tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

 

PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 3.979