Tìm kiếm tin tức
Thông báo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo “Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế”
Ngày cập nhật 14/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế.

 

Nhằm đảm bảo văn bản được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế) tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Nem Huế”.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.066