Tìm kiếm tin tức
Giao ban ngành khoa học và công nghệ quý III/2019
Ngày cập nhật 12/10/2019

Chiều ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức hội nghị giao ban ngành KH&CN quý III/2019. Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN và ông Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đồng chủ trì hội nghị. Đến tham dự hội nghị có ông Phùng Văn Vinh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 13 văn bản quan trọng của ngành, gồm 02 văn bản quy phạm pháp luật và 11 văn bảnphục vụ công tác quản lý. Hiện nay ngành đang gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với dự thảo sửa đổi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND và trình UBND ban hành Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Trần thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN trình bày kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế. Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN các cấp đưa vào triển khai thực hiện năm 2019 và hoàn thành việc tổng hợp danh mục nhiệm vụ KHCN đề xuất thuộc kế hoạch năm 2020. Đã tổ chức 06 hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN, 01 hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước, 01 hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh dự án NTMN cấp Trung ương và tổ chức nghiệm thu 08 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đáng chú ý, lần đầu tiên tại tỉnh ta có 02 kết quả nghiên cứu KHCN cấp tỉnh được doanh nghiệp đề xuất chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả và đã được ngành tham mưu theo hướng “chuyển giao quyền sử dụng và một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu” theo quy định.Năm 2019 ngành đã tham mưu đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt 02 dự án thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2019, 01 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 15 tỷ đồng.  Trong kỳ, ngành đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020, tuy nhiên không có nhiệm vụ nào đáp ứng được các tiêu chí để đề xuất thực hiện. Ngoài ra, ngành đã tham mưu tỉnh đề xuất dự án “Hỗ trợ phát triển thương mại gắn với chuỗi giá trị đối với các đặc sản ẩm thực của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Ẩm thực Huế” tuy nhiên do không còn thời gian để xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nên Cục Sở hữu trí tuệ đã thông tin về việc dừng kế hoạch xem xét các đề xuất trong khuôn khổ Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020.

Hoạt động quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đã triển khai các nội dung thuộc Kế hoạch số 51/UBND-KH ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, trong kỳ báo cáo, ngành đã phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Quân y 268, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế, Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thành công “Diễn tập chuyên đề công tác ứng phó về y tế trong sự cố bức xạ và hạt nhân” lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và tổ chức luyện tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng phó, qua đó đã kiểm tra tính sẵng sàng trong kết nối, xử lý thông tin khi có sự cố bức xạ xảy ra. Đã cấp mới 12 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; gia hạn 12 giấy phép; cấp 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ và phê duyệt 06 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, trong 9 tháng đầu năm, ngành đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, kết nối.. cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 tại các trường đại học, cao đẳng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,…; tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp và Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019; tổ chức các lớp tập huấn về về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và tổ chức Chung kết, trao Giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Đặc biệt năm nay, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tham gia hưởng ứng và trao tặng thưởng cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi, góp phần vào thành công của cuộc thi cũng như thể hiện được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội đến cuộc thi.

Hoạt động sở hữu trí tuệ đã triển khai đúng kế hoạch của ngành, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh;tổ chức khảo sát đánh giá làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và đề xuất xây dựng sản phẩm chủ lực cấp quốc gia;xây dựng đề cương biên soạn nội dung Sổ tay hỏi đáp về xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương; hướng dẫn cho 80 lượt doanh nghiệp tra cứu và nộp đơn đăng ký SHCN, tổng số  đơn/VBBH đã nộp là 121 đơn.Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/3/2019 về việc thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2019, ngành đãtổ chức 01 Hội thảo về “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế”; hỗ trợ xây dựng và công bố một số nhãn hiệu tập thể như Dèng A Lưới, Cam Nam Đông...;05 lớp tập huấn về “Xây dựng và quản lý tài sản trí tuệ” và “xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực và đặc sản địa phương”; thực hiện 03 phim tuyên truyền trên truyền hình và các chuyên mục tuyên truyền trên Báo Thừa Thiên Huế; hỗ trợ theo định mức cho 3 tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đồng thời hướng dẫn cho các tổ chức có đề nghị hỗ trợ tạo lập và quảng bá nhãn hiệu tập thể.

Hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng quy định và đạt kết quả. Nhằm tăng cường công cụ quản lý nhà nước về TĐC và nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, ngành đã và đang tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số sản phẩm địa phương cũng như xây dựng các đề án, kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đã thực hiện trang cấp cân đối chứng và hướng dẫn sử dụng cân cho 07 Ban quản lý chợ; tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong sản xuất kinh doanh cho trên 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ở 4 huyện Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, Nam Đông. 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 5 đơn vị công bố hợp chuẩn cho 7 sản phẩm. Đã triển khai chuyên đề “kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và hàng đóng gói sẵn theo định lượng” tại 21 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa (taximet, xi măng, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, kinh doanh dịch vụ điện,…). Kết quả kiểm tra cho thấy đa số các doanh nghiệp đã tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng PTĐ nhóm 2, các phương  tiện đo nhóm 2 đã được kiểm định và còn hạn kiểm định (774 Taximet, 2700 công tơ điện, 15 Áp kế, 04 cân ô tô, 10 cân bàn điện tử, 16 cân đồng hồ lò xo), hồ sơ chất lượng hàng hóa đảm bảo, khối lượng các lô hàng được kiểm tra đạt yêu cầu về đo lường. Tuy nhiên, có 01 sản phẩm Elf Gas ghi lượng danh định trên nhãn hàng hóa không đúng quy định do nhà sản xuất công bố, có 01/14 lô hàng không đạt yêu cầu về đo lường đối với giá trị trung bình và số lượng đơn vị HĐGS không phù hợp (có 01 mẫu LPG chai sai số thiếu 1,3kg) nên đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và người có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt và truy thu là 2.111.860 đồng.

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cảu các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 đến năm 2020”, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) đối với sản phẩm Ruốc Huế; chức 03 khóa tập huấn chuyên sâu về Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 trong doanh nghiệp, phương pháp quản lý thực hành sản xuất tốt theo 5S; xây dựng dự thảo QCĐP đối với sản phẩm Nem Huế và đang lấy ý kiến các ngành có liên quan; Triển khai các Đề án “Hỗ trợ xây dựng, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn GMP tại 03 cơ sở sản xuất đặc sản Huế” (Tôm chua, Mè xững, Trà rau má), “Hỗ trợ xây dựng, đánh giá áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 01 cơ sở sản xuất dược phẩm”; “Hỗ trợ xây dựng, đánh giá áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000 tại 01 cơ sở sản xuất thực phẩm”.

Triển khai Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Sở đã tổ chức các lớp tập huấn về áp dụng ISO điện tử cho 21 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (2 lớp); đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (2 lớp); tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (18 lớp) và tập huấn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (18 lớp).

Hoạt động thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra KHCN năm 2019, trong 9 tháng đầu năm, ngành đã tổ chức 3 đoàn thanh tra chuyên ngành (về tổ chức khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thanh tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, quản lý sử dụng mã số mã vạch) và 2 đoàn kiểm tra về Sở hữu Trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân. Thông báo kết luận của 4 đoàn thanh tra và kiểm tra đã được công bố và công khai trên website của Sở KHCN theo quy định. Hiện nay ngành đang dự thảo kết luận thanh tracuộc thanh tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, quản lý sử dụng mã số mã vạch và triển khai đoàn thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và vàng trang sức mỹ nghệ theo kế hoạch phê duyệt.

Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin thống kê KHCN: đã xuất bản 08 bản tin khoa học và công nghệ; tổ chức 02 cuộc điều tra thống kê; cấp 07 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN; và quản trị vận hành, cập nhật tin bài (340 tin, bài) lên Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh thông tin. Hoạt động Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ: đã hoàn thành 02 nhiệm vụ cấp cơ sở, tiếp tục triển khai 1 nhiệm vụ NTMN, 1 nhiệm vụ cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ cấp cơ sở theo tiến độ phê duyệt; bảo vệ thành công và được giao thực hiện 3 nhiệm vụ mới từ năm 2019 (1 nhiệm vụ cấp quốc gia và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở).Hoạt động Tư vấn, Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường: Bên cạnh việc làm chủ được các quy trình công nghệ, các sản phẩm của đơn vị hiện nay đã được xã hội chấp nhận như Vilas 194, Vimcerts 128 đem lại tín hiệu khá tích cực. Trong 9 tháng đầu năm đơn vị đã ký kết được hơn 70 hợp đồng các loại, doanh thu từ lĩnh vực này đem lại đạt gần 1,8 tỷ đồng. Hoạt độngBảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung, Tổ chức thực hiện các NVTXTCN năm 2019 theo kế hoạch được phê duyệt theo đúng tiến độ, đạt kết quả và đảm bảo chất lượng. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 3/5 nhiệm vụ được giao và đang gấp rút hoàn thiện 2 nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch. Đã tiến hành Ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động thực vật và Khu Bảo tồn Sao La, qua đó thống nhất một số nội dung hợp tác chính như nâng cao năng lực nghiên cứu, chế tác và thiết kế trưng bày mẫu vật; trao đổi, chia sẽ và hiến tặng mẫu vật theo quy định hiện hành của nhà nước... Trong kỳ, đơn vị đã tiếp nhận bộ mẫu động vật từ Chi cục Kiểm lâm và Viện Nghiên cứu Sinh học Tây nguyên trao tặng phục vụ công tác trưng bày.

Hoạt độngQuỹ phát triển khoa học và công nghệ, trong 9 tháng đầu năm 2019, Quỹ đã tập trung triển khai giải ngân kinh phí các đề tài, dự án do Sở KH&CN đề nghị với số tiền là 6.299 triệu đồng; tài trợ 04 nhiệm vụ cấp cơ sở do Quỹ trực tiếp quản lý;cho vay 01 dự án đầu tư công nghệ, hỗ trợ 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; tổ chức nghiệm thu 03 đề tài cấp cơ sở và 06 hội đồng xét duyệt để tài trợ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.

Hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở, theo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN đã được ban hành từ đầu năm, các huyện/thị/thành phố đã triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch và thu được nhiều quả kết quả.

Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm của Sở đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với tiến độ kế hoạch năm và bám sát kế hoạch và chương trình công tác của tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung, chất lượng đặc biệt là công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quản lý nhà nước của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lê Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang trình bày tham luận “Hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Phú Vang 9 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019”; tham luận “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” của ông Phan Thành Nhân, Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang; tham luận “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo rra sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn bảo vệ người sản xuất khỏi tác hại của lạm dụng phân bón, hóa chất, thuốc trừ sâu, đồng thời góp phần đa dạng sinh học của môi trường” của ông Tôn Thất Cát, Trương ban Kỹ thuật nông nghiệp miền Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã được tham quan mô hình tại Viện Công nghệ Sinh học - Đại học Huế, Tỉnh Lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

 

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 3.036