Tìm kiếm tin tức
Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoặc động 03 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Ngày cập nhật 11/10/2019

Ngày 10/10/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Chín tháng đầu năm 2019, Các Phòng của Trung tâm đã thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 cơ bản theo đúng kế hoạch, tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Đối với hoạt động triển khai dự án KH&CN cấp Trung ương, thành lập ban quản lý dự án, ban chủ nhiệm dự án, tổ kỹ sư chỉ đạo, tổ kỹ thuật viên, tổ cán bộ phụ trách dự án cấp trung ương “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.  Đã xây dựng tiêu chí chọn hộ, lập phiếu điều tra khảo sát, tiến hành điều tra khảo sát và chọn được 62 hộ dân tham gia thực hiện dự án trên 06 huyện,thị (Nam Đông; A Lưới; Phong Điền; Quảng Điền; Phú Vang; Phú Lộc). Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng mua sắm nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. Đã ký hợp đồng với đơn vị chuyển giao công nghệ (Trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm), 02 kỹ sư chỉ đạo hoàn thành khóa đào tạo về 12 quy trình công nghệ được chuyển giao tại Hà Nội, đào tạo 04 kỹ thuật viên về nấm tại Thừa Thiên huế. Các dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở đang được thực hiện theo tiến độ. Cụ thể là dự án: “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”: Dự án đã nghiệm thu tổng kết. Dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bún, bánh làng nghề Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền”: Hiện nay, dự án đã nghiệm thu, đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu và nộp Quỹ Phát triển KH&CN. Hiện đang quyết toán kinh phí. Dự án: “Sản xuất thử nghiệm rượu từ quả sim trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”: đang được triển khai thực hiện 80 %. Dự án cấp Trung ương “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển đàn dê tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự án đã được phê duyệt nội dung và kinh phí... Nhìn chung các dự án, đang triển khai đúng tiến độ.

Trong 09 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra, đã chủ động, tích cực khai thác công việc và triển khai các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã có các sản phẩm được xã hội chấp nhận (Vilas 194, Vimcerts 128, Bản tin khoa học và công nghệ). Đơn vị đã làm chủ được 04 quy trình công nghệ (công nghệ trồng nấm ăn và nấm dược liệu; công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và phân hữu cơ sinh học; quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò theo hướng bán thâm canh quy mô nông hộ và công nghệ xử lý nước ngầm và cung cấp nước sạch) góp phần vào quá trình ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ của 03 tháng cuối năm. Ngoài thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã lập kế hoạch từ đầu năm. Trung tâm  xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong 03 tháng còn lại; Phân công thực hiện hiệu quả; Lập hồ sơ lưu trữ. Xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện dự án các cấp; Lập hồ sơ lưu trữ. Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm thêm việc làm nhằm tạo thu nhập ổn định cho viên chức và người lao động. Tăng cường thử nghiệm, nghiên cứu để tạo thêm nhiều mô hình ứng dụng sản xuất; nghiên cứu quy trình để tăng cường khả năng phân tích – thử nghiệm. Nghiên cứu lập kế hoạch hình thành nên sản phẩm “Nấm” có thương hiệu.

Phan Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.091