Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/04/2019

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND công bố 06 TTHC mới ban hành, 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ gồm có: 

 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (01TT) : Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học  và công nghệ

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (04 TT) Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý);  Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (01TT): Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

03 TTHC được sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có:Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định; Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

03 TTHC chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ gồm có: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.971.162
Truy cập hiện tại 1.728