Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế đứng thứ 2 toàn quốc về mức độ ứng dụng CNTT
Ngày cập nhật 26/04/2019

Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 2 trên toàn quốc với nhiều chỉ số phành phần nằm trong TOP đầu.

Theo đó, Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xếp thứ 2 (0,897 điểm); Chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử) đứng thứ nhất (0,980 điểm); Chỉ số Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và Chỉ số Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin đạt điểm tối đa (1,000 điểm) đồng hạng nhất cùng một số địa phương khác; Chỉ số và xếp hạng hạng mục Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xếp thứ 2 (0,897 điểm); Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin xếp thứ 5 (0,865 điểm)...

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Thừa Thiên Huế đang từng bước khẳng định mình là một địa phương đủ tầm và lực để trở thành một tỉnh phát triển mạnh về CNTT trong cả nước. Hiện tỉnh đang xây dựng các quy định về ứng dụng, phát triển CNTT tuân thủ các quy định của pháp luật về CNTT, phù hợp với thực tế tại địa phương, đảm bảo quản lý theo kịp sự phát triển; Xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu - phát triển, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ CNTT; Hoàn thiện hạ tầng CNTT tập trung của tỉnh, có khả năng dự phòng, đáp ứng các dịch vụ hạ tầng cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây; Hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; Tăng cường nâng cao nhận thức và năng lực hợp tác quốc tế cho cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp CNTT; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo...

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.971.099
Truy cập hiện tại 1.714