Tìm kiếm tin tức
Thông báo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Ngày cập nhật 19/04/2019

Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020, ngày 10/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và dự toán ngân sách đầu tư cho khoa học và công nghệ năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2020 (viết tắt là kế hoạch)

Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở KH&CN (đồng thời gửi file điện tử đến địa chỉ ntqnhu.skhcn@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề cương hướng dẫn kế hoạch, các biểu mẫu và các văn bản liên quan về xây dựng kế hoạch được đăng tải tại trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (https://www.skhcn.thuathienhue.gov.vn), trong đó:

- Đối với các sở, ban, ngành, Quỹ phát triển KH&CN và các huyện/thị xã/thành phố: sử dụng phụ lục I gồm các biểu TK1-1, biểu TK1-2, TK1.4, TK 1.5, TK 1.7, TK 1.8 và Phụ lục 2 gồm: biểu TK2.2, TK2.3, TK2.5;

- Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: sử dụng phụ lục II: TK2.2, TK2.3 và TK2.5;

- Đối với các đơn vị thuộc Sở KH&CN: sử dụng phụ lục I, II, III kèm các biểu liên quan đến đơn vị.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.670
Truy cập hiện tại 3.504