Tìm kiếm tin tức
Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ quý 1/2019
Ngày cập nhật 13/04/2019

Ngày 12/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động KH&CN quý 1/2019.

 

 

Trong 3 tháng đầu năm 2019, ngành KH&CN đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quan trọng của ngành. Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành KH&CN năm 2019 để lãnh chỉ đạo đơn vị trong triển khai công tác của ngành. Trong quý I, ngành đã tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh 01 dự án NTMN cấp Trung ương, tổ chức 01 Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Nhật Việt để cấp giấy xác nhận và cấp Giấy chứng nhận về việc thay đổi người đứng đầu và trụ sở chính cho 01 tổ chức KH&CN.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN trình bày tóm tắt hoạt động KH&CN 3 tháng đầu năm 2019

Hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân tiếp tục tăng cường. Sở KH&CN đã xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 4 thiết bị X-quang; cấp mới 3 giấy phép và gia hạn 3 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị y tế trên địa bàn; cấp/cấp lại 1 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách và phê duyệt 03 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở X-quang y tế thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế và các thủ tục khai báo, cấp/gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Đồng thời đã hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) theo quy định.

Trong thời gian này, Sở KH&CN đã tham mưu và được UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và Thể lệ tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Hoạt động Sở hữu trí tuệ đã triển khai đúng kế hoạch của ngành, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Tiếp tục theo dõi dự án Xây dựng chỉ dẫn địa lý dầu tràm Huế và đề xuất dự án xây dựng NHCN Ẩm thực Huế thuộc chương trình PTTSTT do Trung ương quản lý. Hỗ trợ hoàn chỉnh dự án “Phát triển vùng bưởi thanh trà Huế đạt chuẩn VietGap gắn với CDĐL bưởi thanh trà Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức Hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu Áo dài Huế” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và tìm giải pháp xây dựng thương hiệu áo dài Huế gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng nổi tiếng của Cố đô Huế.

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được đẩy mạnh, trong quý I đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 01 Siêu thị, 04 chợ và 42 cơ sở kinh doanh hàng hóa (xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, hàng hóa đóng gói sẵn, mũ bảo hiểm,...). Hoạt động thanh tra được duy trì nề nếp, đã triển khai thanh tra các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN theo giấy chứng nhận tại 3 cơ sở và kiểm tra chuyên ngành SHTT về quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể tại 04/05 cơ sở theo kế hoạch, đúng tiến độ.

Nhìn chung, hoạt động KH&CN trong quý I/2019 của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với tiến độ kế hoạch năm và bám sát chương trình công tác của tỉnh, địa phương và đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung, chất lượng đặc biệt là công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quản lý nhà nước của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Một số lĩnh vực mang tính chất cấp thiết nhưng chưa có mô hình qua nghiên cứu KH&CN đã áp dụng tốt vào trong thực tế. Thông qua việc triển khai các đề tài, dự án, mô hình KH&CN và tổ chức các lớp tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn đời sống và sản xuất, nhận thức của người dân trong việc ứng dụng KH&CN được nâng cao, từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân.

Các huyện đã chủ động trong việc xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách và giao nhiệm vụ kế hoạch hoạt động KH&CN trong năm 2019 của địa phương để tổ chức thực hiện. Hoạt động triển khai các dự án có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tiềm năng của địa phương; Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được đảm bảo, ổn định; chủ động phối hợp với Sở KH&CN trong việc phối hợp quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN, chương trình, kế hoạch của ngành về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dựng Hệ thống Quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thanh tra và kiểm tra trên địa bàn. Các sở, ban, ngành đã bước đầu quan tâm, đề xuất và chủ trì triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của ngành phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngành KH&CN năm 2019 góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, 9 tháng cuối năm ngành KH&CN sẽ tập trung và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận đến từ huyện Quảng ĐIền, Trường Đại học Y Dược, Chi cục trồng trọng và bảo vệ thực vật. Két thúc Hội nghị, các đại biểu đã được tham quan mô hình Hợp tác xã Mây tre đa Bao tại xã Quảng Thọ.

 

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.147.526
Truy câp hiện tại 178