Tìm kiếm tin tức
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN sơ kết hoạt động quý 1/2019
Ngày cập nhật 11/04/2019

Ngày 11/4/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý 1/2019.

 

Ba tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ ; đã xây dựng các thuyết minh và dự toán kinh phí 04 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của năm 2019.

Đối với hoạt động triển khai dự án KH&CN các cấp, đã thành lập ban quản lý dự án, ban chủ nhiệm dự án, tổ kỹ sư chỉ đạo, tổ kỹ thuật viên, tổ cán bộ phụ trách dự án cấp trung ương “Chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể và nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.  Đã xây dựng tiêu chí chọn hộ, lập phiếu điều tra khảo sát, tiến hành điều tra khảo sát và chọn được 62 hộ dân tham gia thực hiện dự án trên 06 huyện,thị (Nam Đông; A Lưới; Phong Điền; Quảng Điền; Phú Vang; Phú Lộc).

Các dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở đang được thực hiện theo tiến độ. Cụ thể là dự án: “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”: triển khai được 95% nội dung so với kế hoạch. Dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bún, bánh làng nghề Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền”: Hiện nay, đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu và nộp Quỹ Phát triển KH&CN. Dự án: “Sản xuất thử nghiệm rượu từ quả sim trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”: đang được triển khai thực hiện.

Nhìn chung trong quý 1/2019, Trung tâm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra, dã chủ động, tích cực khai thác công việc và triển khai các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã có các sản phẩm được xã hội chấp nhận (Vilas 194, Vimcerts 128, Bản tin khoa học và công nghệ). Đơn vị đã làm chủ được 04 quy trình công nghệ (công nghệ trồng nấm ăn và nấm dược liệu; công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và phân hữu cơ sinh học; quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò theo hướng bán thâm canh quy mô nông hộ và công nghệ xử lý nước ngầm và cung cấp nước sạch) góp phần vào quá trình ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

 

Võ Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.971.082
Truy cập hiện tại 1.712