Tìm kiếm tin tức
Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 05/04/2019

Theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh ban hành thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, thì tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp gồm: Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án; Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng tưởng của ý tưởng, dự án; Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án; Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng, dự án mang lại; Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án; Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết); Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án. Nội dung và thang điểm cụ thể do Trưởng Ban Tổ cuộc thi chức quy định.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 gồm có 2 vòng.

- Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung kết.

- Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng với cơ cấu giải thưởng. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm có Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền thưởng. Cơ cấu giải: 01 Giải nhất (trị giá 30.000.000 đồng), 01 Giải nhì (trị giá 20.000.000 đồng) và 01 Giải ba (trị giá 15.000.000 đồng).

- Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 giải A (trị giá 10.000.000 đồng) và 02 giải B (mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng).

Các hồ sơ đạt giải Cuộc thi được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hồ sơ dự thi gồm: 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu M-1a hoặc M-1b);

b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu M-2);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại website: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 15/8/2019;

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Cuộc thi, địa chỉ: Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3833859 – Fax: 0234.3845093;

Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: tháng 9/2019;

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.532
Truy cập hiện tại 3.471