Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019

Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; Tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển, ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể) đều được tham gia cuộc thi; đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch nêu rõ nội dung và từng mốc thời gian thực hiện cụ thể như sau:  

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi

 

Tháng 3/2019

1.2

Quyết định ban hành Thể lệ tổ chức cuộc thi

1.3

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi

1.4

Họp Ban Tổ chức cuộc thi

2

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

2.1

Tổ chức hội nghị triển khai, phát động cuộc thi

Tháng 4/2019

2.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về cuộc thi (trên báo, đài, văn bản, băng rôn, tờ rơi, pa nô, áp phích,…); truyền thông trên trang Web của các đơn vị phối hợp; qua Facebook

Tháng 4-9/2019

2.3

Tổ chức đi tuyên truyền, quảng bá, vận động tham gia cuộc thi

Tháng 4-8/2019

2.4

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn viết hồ sơ dự thi

Tháng 4-8/2019

2.5

Vận động các đơn vị tài trợ cho cuộc thi

Tháng 4-5/2019

3

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cuộc thi

 

3.1

Tổ chức các hội nghị, tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân liên quan

Tháng 4-8/2019

3.2

Tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết

Tháng 8-9/2019

3.3

Xây dựng Clip tổng hợp về cuộc thi

Tháng 9/2019

4

Công tác chấm thi

 

4.1

Họp Ban Tổ chức cuộc thi, chuẩn bị công tác chấm thi, công tác xét giải thưởng

Tháng 8/2019

4.2

Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ dự thi

Tháng 8/2019

4.3

Thành lập Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo và chung kết)

Tháng 8/2019

4.4

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo

Tháng 8/2019

4.5

Tổ chức chấm thi vòng chung kết

Tháng 9/2019

4.6

Họp Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi

Tháng 9/2019

4.7

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả cuộc thi

Tháng 9/2019

5

Tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và trao Giải thưởng cuộc thi

Tháng 9/2019

 

 

Nguyễn Võ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.841
Truy cập hiện tại 3.524