Tìm kiếm tin tức
Kết quả kiểm tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 22/3/2019, Sở KH&CN đã có thông báo số 192/TB-SKHCN, thông báo số 193/TB-SKHCN và thông báo số 194/TB-SKHCN về kết quả kiểm tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp.

 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 18/3/2019 của Đoàn kiểm tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-SKHCN ngày 19/02/2019 của Giám đốc Sở KH&CN, Sở KH&CN thông báo kết quả kiểm tra tại hộ ông Trần Văn Diệp (đại diện các hộ sản xuất nước mắm làng Trài), HLHPN xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Hội nghề đúc đồng truyền thống Huế, thành phố Huế, HLHPN xã Quảng Vinh, Hợp tác xã Mây, tre đan Bao La trong việc quản lý, sử dụng, phát triển nhãn hiệu tập thể “Nước mắm làng Trài”, “Nón là Mỹ Lam”, “Đúc đồng truyền thống”, “Bún, bánh Ô Sa”, “Mây, tre đan Bao La”

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Đình Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.573
Truy cập hiện tại 3.481