Tìm kiếm tin tức
Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
Ngày cập nhật 28/12/2018
Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 28/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

 

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thuỳ Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trình bày tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018. Thời gian qua, được sự quan tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động KH&CN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2018, Sở KH&CN đã tập trung tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành 16 văn bản quan trọng của ngành, gồm 02 văn bản quy phạm pháp luật và 14 văn bản khác.

Năm 2018, Sở tiếp tục quản lý và theo dõi 02 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trên địa bàn, tham mưu Bộ KH&CN phê duyệt dự án thuộc Chương trình NTMN thực hiện năm 2018, 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 và 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Trung ương giai đoạn 2019-2020; Sở đã phối hợp với Văn phòng Chương trình NTMN và Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp quốc gia, Bộ KH&CN kiểm tra định kỳ tiến độ triển khai 2 dự án trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm cấp tỉnh được Sở triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Triển khai thực hiện Quyết định 2640/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2018. Trong năm, Sở đã tổ chức xét tuyển chọn 08 nhiệm vụ cấp tỉnh và phê duyệt hỗ trợ kinh phí 04 nhiệm vụ cấp cơ sở; thẩm định dự toán 8 nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 13 nhiệm vụ, nghiệm thu 13 nhiệm vụ, đánh giá khối lượng công việc hoàn thành 01 nhiệm vụ (nhiệm vụ dừng nữa chừng) và quyết toán 17 nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ về nhu cầu hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác Hoa Kỳ và đề xuất các nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập. Đã tham mưu cấp 02 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN cho 2 doanh nghiệp; Tổ chức thẩm định công nghệ 02 dự án đầu tư, góp ý về công nghệ 2 dự án đầu tư, tổ chức đoàn gồm các doanh nghiệp của tỉnh tham dự Chương trình “KH&CN phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ-Tây nguyên năm 2018” tại Nha Trang và Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018 tại Đà Nẵng...

Hoạt động quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi vào nề nếp, các cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn bức xạ theo giấy phép được cấp, tuân thủ các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép và gia hạn giấy phép theo quy trình. Trong năm 2018, Sở đã cấp mới 02 Giấy xác nhận khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế, cấp 07 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, gia hạn 17 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp và cấp lại 14 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ và phê duyệt 03 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

Năm 2018, Sở đã triển khai hoạt động Sở hữu trí tuệ khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, số lượng lớp tập huấn, hội thảo được tăng cường đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng, qua đó đẩy mạnh hoạt động đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Trong năm, số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp trong tỉnh nộp tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (1507 đơn đăng ký, 930 văn bằng bảo hộ được cấp). Năm 2018, lần đầu tiên, Sở đã phối hợp với Cục SHTT để đăng ký cán bộ quản lý KH&CN cấp huyện tham gia lớp đào tạo cơ bản về SHTT tại Cục SHTT làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động SHTT tại các địa phương. Bên cạnh đó, đã ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực và khung giải pháp hỗ trợ sản phẩm chủ lực trên địa bàn. Đây là một trong những cơ sở để lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh và định hướng phát triển thành sản phẩm quốc gia.

Năm 2018, Sở KH&CN cũng đã tích cực triển khai hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Năm 2018 qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất kinh doanh. Trong năm, Sở đã đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành các đợt kiểm tra chuyên đề như kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2018, kiểm tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng, chất lượng vàng trang sức và xăng dầu, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em. Qua kiểm tra nhận thấy các doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước. Phần lớn các hàng hóa lưu thông trên thị trường như siêu thị, các chợ, các cửa hàng đều đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật đo lường. Phương tiện đo ổn định, nhận thức trong việc quản lý của các cá nhân, tổ chức đang sử dụng phương tiện đo ngày một nâng cao.

Năm 2018, hoạt động thanh tra, kiểm tra KH&CN đã thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong năm, Sở đã triển khai thanh tra các tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận tại 3 cơ sở, kiểm tra chuyên ngành SHTT về quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể tại 05 cơ sở, thanh tra đột xuất việc tuân thủ pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại 02 cơ sở, thanh tra việc tuân thủ pháp luật về TĐC đối với hàng đóng gói sẵn tại 25 cơ sở, thanh tra việc tuân thủ pháp luật về TĐC và ghi nhãn trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ tại 19 doanh nghiệp, thanh tra về TĐC trong kinh doanh xăng dầu tại 15 cửa hàng, sử dụng mã số mã vạch tại 9 hộ kinh doanh/doanh nghiệp, thanh tra việc tuân thủ pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 tại 05 doanh nghiệp và tổ chức 01 đoàn thanh tra về sở hữu công nghiệp để giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý hành chính đối với 03 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 01 cơ sở sản xuất cà phê bột đóng gói sẵn) với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 17,246 triệu đồng.

Về tình hình triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN trong năm 2018, Sở KH&CN đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2018, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN  ISO 9001:2015...

Nhìn chung, năm 2018, với kế hoạch được giao và các nhiệm vụ phát sinh trong năm, Sở KH&CN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Nguồn lực phát triển của Sở ngày càng được nâng cao, trình độ nghiệp vụ và năng lực quản lý được nâng lên rõ rệt. Tinh thần chủ động, phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân ngày càng chặt chẽ, đồng bộ. Các đơn vị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tuy nhiên, năm 2018, Sở KH&CN có nhiều nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, thời gian để triển khai nhiệm vụ lại ngắn nên việc phối hợp triển khai giữa các đơn vị còn nhiều lúng túng và bị động. Sở KH&CN đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của UBND tỉnh, song công tác tham mưu đôi lúc vẫn còn chưa thật chủ động, một số nhiệm vụ vẫn trễ hạn, chưa đạt chất lượng cao như mong muốn…

Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Thắng cũng đã đưa các các nhiệm vụ trong tâm để thực hiện trong năm 2019 với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ tạo tiền đề để sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng QLNN của Sở, năm 2019, Sở KH&CN tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt;

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ cho các tổ chức KH&CN công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở;

3. Kiện toàn tổ chức, nhân sự theo Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/Ctr-UBND ngày 28/5/2018, thực hiện tinh giản biên theo chế theo đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2021;

4. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

5. Tham mưu xây dựng và triển khai "Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”.

6. Tham mưu xây dựng và triển khai “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” và Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Tham mưu xây dựng và triển khai “Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh TT Huế năm 2019”.

8. Tham mưu xây dựng và triển khai “ Kế hoạch triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

9. Xây dựng và triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN đặc sản Huế cho các đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký tham gia Chương trình PT TSTT của TW năm 2019-2020. Tổ chức thực hiện dự án Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm dầu tràm của tỉnh TT Huế.

10. Tham mưu sửa đổi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Quyết toán dự án “Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

12. Tiếp tục triển khai dự án “Đầu tư xây dựng Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải miền Trung tại Huế”, trong đó, dự án thành phần, gồm (1) “Dự án đầu tư rừng mưa nhiệt đới” (2) “Dự án Khu trung tâm thuộc Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 04/05/2016 của UBND tỉnh.

13. Phối hợp với Đại học Huế triển khai đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và NQ số 23/2018/NQ-HDND tỉnh.

14. Triển khai xây dựng danh mục và định mức KH-KT các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí.

15. Tiếp tục xây dựng, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ QLNN thuộc các lĩnh vực KHCN theo điều chỉnh của Luật KHCN năm 2013.

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.852.868
Truy câp hiện tại 135