Tìm kiếm tin tức
Tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 28/12/2018
Bà Trần Thị Thuỳ Yên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị vừa được Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) tổ chức vào ngày 27/12/2018. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Thuỳ Yên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - phụ trách Trung tâm, đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Châu Văn Ngọc-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, trong năm 2018 Trung tâm đã tham mưu cho lãnh đạo Sở về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp về KH&CN năm 2017; góp ý nhiều văn bản của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở; Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế an toàn và vệ sinh lao động; Quy chế quản lý tài sản công. Thực hiện đăng ký cấp lại hoạt động của tổ chức KH&CN. Đặc biệt là việc xây dựng đề án hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thông kê KH&CN và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thành Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Ông Châu Văn Ngọc-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 
Tổ chức Hội nghị các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; Tham gia với đoàn Sở KH&CN làm việc với các huyện/thị/thành phố về hoạt động KH&CN cấp huyện; Tham gia các Hội nghị giao ban ngành KH&CN; Tham gia Hội nghị giao ban KH&CN vùng Bắc Trung bộ lần thứ XIII và Techfest vùng Bắc Trung bộ; Tham gia Hội nghị giao ban KH&CN các Trung tâm ứng dụng toàn quốc; Thực hiện Báo cáo về việc thanh tra phòng chống tham nhũng; Báo cáo dự án nông thôn miền núi).
 
Về hoạt động Nghiên cứu Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng quy định. Năm 2018, Trung tâm đã thực hiện 01 dự án cấp Trung ương và 02 đề tài, dự án KH&CN các cấp. Thực hiện thử nghiệm mô hình trồng cây cà chua Pi; mô hình trồng lan Hồ điệp lấy nguồn giống từ Viện Công nghệ sinh học-Đại học Huế (hoạt động kết nối ứng dụng). Sản xuất chế phẩm EM phục vụ các cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Trồng và thu hoạch nấm Linh chi. Cung cấp chế phẩm Vixura để phục vụ người dân và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Thực hiện hợp đồng Chuyển giao công nghệ quy trình xử lý nước ngầm nhiễm phèn cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Bình Thuận. Thử nghiệm, nghiên cứu xử lý các túi nấm sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ.
 
Hoạt động Thông tin-Thống kê KH&CN đã triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng quy định đồng thời thực hiện 01 đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở.
 
Hoạt động Tư vấn Dịch vụ, Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo đúng quy định. Duy trì hệ thống theo các chuẩn mực của Vilas 194; Duy trì hệ thống theo các chuẩn mực của Vimcerts 128; Duy trì các hoạt động về an toàn bức xạ. Đăng ký điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (Nghị định 107); đăng ký phân tích phân bón đảm bảo đúng yêu cầu (Nghị định 108). Thực hiện công tác QA/QC trong lấy mẫu hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm theo kế hoạch đề ra; Thực hiện 8 chương trình thử nghiệm thành thạo trong các đối tượng mẫu phân, nước các loại và đất (đạt 32/36 chỉ tiêu). Công tác phát triển năng lực phân tích: nước các loại, đất, chất thải rắn: 54 chỉ tiêu; Phân bón 23 chỉ tiêu; Nguyên liệu dược, chất tẩy rửa, tinh dầu: 15 chỉ tiêu (có 8 chỉ tiêu kim loại). Thực hiện gần 140 hợp đồng dịch vụ về KHCN&MT.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo đánh giá của ông Chau Văn Ngọc, Trung tâm đã được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Sở KH&CN, tạo được uy tín trên địa bàn tỉnh thông qua việc có nhiều đặt hàng từ huyện, thị. Trung tâm đã được giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; giao thực hiện dự án ở ba cấp (Trung ương, Tỉnh, Cơ sở), đã có các sản phẩm được xã hội chấp nhận (Vilas 194, Vimcerts 128, Bản tin KH&CN) và làm chủ được các công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như công tác tổ chức, nhân sự, kết nối với các huyện, thị, thành phố chưa mạnh do chủ yếu tập trung về chuyên môn, chưa linh hoạt công việc. Trung tâm đã có các công việc nhưng tính ổn định chưa có do phụ thuộc vào hoạt động dịch vụ. Nguồn thông tin-tư liệu hiện có ở thư viện còn ít; xu thế phát triển chung của xã hội về lĩnh vực thư viện là thư viện điện tử nên không thu hút được nhiều bạn đọc; tư liệu bổ sung, cập nhật chưa kịp thời nên thông tin cung cấp, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu chưa hiệu quả.
 
Để có thể phát huy được những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại nói trên, theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Ứng dụng, Cục Thông tin, lãnh đạo Sở Trung tâm đã đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Cụ thể là tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển giao công nghệ; Thử nghiệm, nghiên cứu; Thực hiện mô hình. Vận dụng các trang thiết bị, sự đầu tư của các cấp để hình thành nên sản phẩm Nấm có thương hiệu của Trung tâm. Hoạt động thông tin - thống kê cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, góp ý một số văn bản để Sở KH&CN ban hành. Duy trì hoạt động Dịch vụ Thông tin – Thống kê. Hoạt động tư vấn dịch vụ, khoa học công nghệ và môi trường tiếp tục duy trì hệ thống theo các chuẩn mực của Vilas 194, Vimcerts 128. Duy trì các hoạt động về an toàn bức xạ. Đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi hệ thống quản lý theo ISO 17025:2017. Đăng ký mở rộng hoạt động dịch vụ Bảo vệ môi trường; phân tích phân bón.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trần Thị Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh Trung tâm cần đánh giá một cách khách qua những kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tránh tình trạng liệt kê, điều này sẽ không nêu bật được những kết quả mà Trung tâm đã đạt được. Bên cạnh đó, Trung tâm cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp để kiện toàn bộ máy nhân sự, có như vậy Trung tâm mới có thể triển khai các nhiệm vụ ổn định trong năm 2019-là năm đầu tiên mà Trung tâm sẽ hoạt động trọn vẹn sau khi tiến hành hợp nhất đơn vị.
 
Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các cá nhân về việc cần làm gì để phát huy hết tiềm lực của Trung tâm trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ, thông tin - thống kê, tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường.
 
Hải Yến
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.964.960
Truy câp hiện tại 44