Tìm kiếm tin tức
17. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Gel GCL dùng cho máy cắt lạnh mô trong xét nghiệm sinh thiết tức thì.
Ngày cập nhật 07/06/2012

   Mã số tài liệu:   KHCN0156

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Gel GCL dùng cho máy cắt lạnh mô trong xét nghiệm sinh thiết tức thì.

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Văn Trung

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Tỉnh

Mã số đề tài:

Số lượng: 28

Bắt đầu: 2007

Kết thúc: 2008

Tóm tắt:

1. Tóm tắt quá trình nghiên cứu thử nghiệm gel dùng cho máy cắt lạnh.

   2. Xây dựng quy trình sản xuất gel GCL ở quy mô phòng thí nghiệm

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.147.401
Truy câp hiện tại 158