Tìm kiếm tin tức
16. Chuyên đề: Tính toán, thiết kế thiết bị sấy bằng bơm nhiệt trong sấy lạnh dược liệu, thực phẩm ở Thừa Thiên Huế công suất 40kg/mẻ.
Ngày cập nhật 07/06/2012

Mã số tài liệu: KHCN0155

Tên đề tài, dự án: Chuyên đề: Tính toán, thiết kế thiết bị sấy bằng bơm nhiệt trong sấy lạnh dược liệu, thực phẩm ở Thừa Thiên Huế công suất 40kg/mẻ.

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Tiến Cường

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Tỉnh

Mã số đề tài:

Số lượng: 19

Bắt đầu: 2007

Kết thúc: 2008

   Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ sấy bằng bơm nhiệt trong sấy lạnh dược liệu, thực phẩm ở Thừa Thiên    Huế. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.146.587
Truy câp hiện tại 42