Tìm kiếm tin tức
14. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 07/06/2012

   Mã số tài liệu: KHCN0153

Tên đề tài, dự án: Kỷ yếu hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế.

Chủ nhiệm đề tài: Sở KHCN TT Huế

Cơ quan chủ trì: Sở KHCN TT Huế

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Cơ sở

Mã số đề tài:

Số lượng: 527

Bắt đầu: 2005

Kết thúc: 2005

Tóm tắt: Báo cáo là tổng quan những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về 10 năm hoạt động nghiên cứu - triển khai về đầm phá và cho đầm phá, những bài học rút ra và đề xuất định hướng hoạt động hướng đến sự PTBV của đầm phá TTH. Những kết quả thu được từ giai đoạn 10 năm nghiên cứu sôi nổi với những thành tựu to lớn, những đóng góp tích cực, những bài học quý giá và những bài toán còn bỏ ngỏ đã được tích hợp thành một bức tranh toàn cảnh của đầm phá TTH với những giá trị nổi bật được thừa nhận rộng rãi. Tác giả đã đưa ra những đề xuất cá nhân về việc tập hợp lực lượng, chia sẻ thông tin và định hướng hoạt động làm đề dẫn cho những thảo luận trong và sau hội thảo.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.146.689
Truy câp hiện tại 63