Tìm kiếm tin tức
11. Chuyên đề: Xử lý số liệu và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật mô hình ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng đô thị ở Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 07/06/2012

   Mã số tài liệu: KHCN0150

Tên đề tài, dự án: Chuyên đề: Xử lý số liệu và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật mô hình ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng đô thị ở Thừa Thiên Huế.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Thành

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Tỉnh

Mã số đề tài:

Số lượng: 13

Bắt đầu: 2007

Kết thúc: 2008

Tóm tắt: Phân tích kinh tế - tài chính để xác định hiệu quả kinh tế tài chính của dự án từ đó có chủ trương đúng đắn về đầu tư cho dự án Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

 - Hệ số nội hoàn về tài chính (FIRR), về kinh tế (EIRR).

 - Giá trị lợi nhuận qui về hiện tại (NPV).

 - Tỷ lệ giữa giá trị hiệu quả kinh tế và chi phí (B/C).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.146.589
Truy câp hiện tại 43