Tìm kiếm tin tức
9. Ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng đô thị ở Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 07/06/2012

Mã số tài liệu: KHCN0148

Tên đề tài, dự án: Ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng đô thị ở Thừa Thiên Huế.

Chủ nhiệm đề tài: Trương Quốc Thành

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Cấp quản lý: Tỉnh

Mã số đề tài:

Số lượng: 34

Bắt đầu: 2007

Kết thúc: 2009

Tóm tắt:

- Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng công cộng để đánh giá hiệu quả và chuyển giao công nghệ cho đơn vị thụ hưởng nhân rộng.

- Chứng minh tính hiệu quả và kinh tế của các sản phẩm KHCN và thử nghiệm độ bền sản phẩm, thăm dò thị trường.

- Chuyển giao công nghệ.

- Phối hợp với địa phương tổ chức nhân rông, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng 2 mô hình áp dụng công nghệ TKĐN kiểu tập trung điều khiển cho các tuyến đèn đường sau :

- Đường có nhiều cây xanh thuộc thành phố Huế.

   - Đường thuộc thị tứ, thị trấn ngoài thành phố Huế 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.146.666
Truy câp hiện tại 63