Tìm kiếm tin tức
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 9. 2018
Ngày cập nhật 13/03/2019

HÀM LONG SƠN CHÍ QUYỂN MỘT

 

Nguyên tác: Trần Viết Thọ (Điềm Tịnh cư sĩ)

Nguyễn Phúc Hồng Vịnh (Như Như đạo nhân)

Dịch và chú thích: Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Công Trí

Đôi nét về tác giả và tác phẩm Hàm Long sơn chí    
    
Ghi chép về lịch sử chùa Báo Quốc    
    
Ghi chép về lịch sử chùa Tường Vân    
    
Đệ tử nối tiếp của hòa thượng Phổ Tịnh    
    
Đệ tử nối tiếp của hòa thượng Nhất Định    
    
Đệ tử nối tiếp của hòa thượng Diệu Giác    
    
Đệ tử nối tiếp của hòa thượng Yết ma chùa Từ Hiếu    
    
Đệ tử nối tiếp của Tường Vân Giáo thụ hòa thượng    
    
Đệ tử nối tiếp của Tường Vân Tôn chứng A đồ lê    

Thánh chế tịnh cổ đức di văn    
    
Bài văn chép bổn sư được thăng bổ tăng cang trú trì chùa Diệu Đế    
    
Dặn bảo các tăng trong chùa    
    
Chùa Quốc Ân và bài văn bia thiền sư Nguyên Thiều    
    
Chùa Thuyền Tôn và sư Liễu Quán    
    
Bài ký về chùa Kim Quang    
    
Văn bia chùa Từ Hiếu    
    
Phần Hán văn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.465.459
Truy cập hiện tại 131