Tìm kiếm tin tức
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 7. 2018
Ngày cập nhật 07/03/2019

CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP VÀ VÔ NHẤT HÀNH OA NGÂM SAO

Nguyên tác: Nguyễn Phúc Hồng Vịnh (Như Như đạo nhân)

Dịch và chú thích: Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Công Trí

Đôi nét về tác giả và tác phẩm Hàm Long sơn chí    
    
Bản dịch tập thơ Đào Trang    
    
Phần Hán văn    
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.466.119
Truy cập hiện tại 328