Tìm kiếm tin tức
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 7. 2017
Ngày cập nhật 09/03/2018

Chuyên đề sử liệu Việt Nam: TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ

ª Phần thứ nhất: Đôi nét về tín ngưỡng thần linh ở làng xã Thừa Thiên Huế

ª Phần thứ hai: Văn tế trong các lễ cúng theo mùa quanh năm

     I. Lễ cúng Giao thừa

     - Văn cúng lễ Tống cựu Nghinh tân làng Vinh Hòa.

     II. Lễ cúng Xuân tự - Xuân kỳ

     - Văn cung nghinh lễ Xuân tế làng Thủ Lễ.

     - Văn chánh tế lễ Xuân thủ làng Gia Viên.

     - Văn tế lễ Xuân thủ làng Thanh Phước.

     III. Lễ cúng Thanh minh tảo mộ

     - Bài văn tế Thanh minh tảo mộ làng Mỹ Lợi.

     IV. Lễ cúng Thu thường - Thu báo

     - Văn cung nghinh lễ Thu tế làng Quy Lai.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Quy Lai.

     - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Vinh Hòa.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Gia Viên.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Lỗ.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thủ Lễ.

     - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng An Thành.

     - Văn túc yết lễ Thu tế làng An Thành.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Thành.

     - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Thanh Phước.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thanh Phước.

     - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Phú.

     - Văn chánh tế làng Đức Bưu.

     V. Lễ cúng Đông chí

     - Văn tế lễ Đông chí làng Mỹ Lợi.

     - Văn cúng Tảo mộ ngày 26 tháng Chạp làng Thanh Phước.

ª Phần thứ ba: Văn tế trong các lễ cúng kỵ hàng năm

     I. Văn tế trong các lễ kỵ Thành hoàng, Khai canh - Khai khẩn, các bậc công đức

     - Bài văn “Tế hữu công” làng Mỹ Lợi.

       - Chánh kỵ văn làng Thanh Phước.

       - Văn chánh kỵ Khai canh làng Quy Lai.

       - Bài văn tế Bà Tơ làng Bác Vọng Đông.

       - Văn tế Phụ nữ làng Mỹ Lợi.

       II. Các bài văn tế Văn Thánh và Võ Thánh

       1. Tế Văn Thánh

       - Văn tế Văn Thánh làng Thủ Lễ.

       - Văn tế Văn Thánh mùa xuân làng Dương Nỗ.

       - Văn tế Văn Thánh làng Mỹ Lợi.

       - Văn tế Văn Thánh làng Quy Lai.

       - Văn tế Văn Thánh làng Hiền Lương.

       2. Tế Võ Thánh - Quan Thánh

       - Văn tế Võ Thánh làng Dương Nỗ.

       - Văn cúng Khánh đản Quan Thánh tháng Năm làng An Thành.

       - Văn tế Quan Thánh Đế Quân làng Thủ Lễ.

       III. Văn tế theo các lễ thức nghề nghiệp

       1. Văn tế trong các lễ thức nông nghiệp

       - Văn tế Tổ nghề Nông vào tháng Hai làng An Thành.

       - Văn tế Thần Nông vụ hè làng Đức Bưu.

       - Văn tế Xã thần làng Thủ Lễ.

       - Văn cầu lúa được mùa làng Thanh Phước.

       2. Văn tế trong các lễ thức ngư nghiệp

       - Văn cúng cá Ông, tháng Năm làng Thanh Phước.

       3. Văn tế trong các lễ thức thủ công nghiệp - thương nghiệp

       - Văn cúng Tiên sư, tháng Hai, làng An Thành.

       - Văn tế Tổ nghề Rượu làng An Thành.

       - Văn tế Tổ nghề Rèn làng Hiền Lương.

       - Văn tế chợ làng An Thành.

       IV. Văn tế trong lễ cúng âm linh - cô hồn

       - Văn tế Nghĩa trủng làng Mỹ Lợi.

       - Văn tế cô hồn làng An Thành.

       - Văn tế âm hồn làng Đức Bưu.

       - Văn tế cô hồn làng Thủ Lễ.

       - Văn tế âm hồn ngày rằm tháng Hai làng Thanh Phước.

       - Văn tế những người vô tự làng Thủ Lễ.

       - Văn tế những người vô tự làng Phước Yên.

       - Bài văn tế quân dân trận vong, nạn vong năm Ất Dậu - 1885.

       V. Văn tế theo hoàn cảnh bất thường

       - Văn tế xua đuổi quỷ gây ôn dịch làng Thủ Lễ.

       - Khao văn làng Đức Bưu.

       - Văn cúng cầu đảo tống dịch lệ làng Thanh Phước.

       - Văn cầu mưa làng Thanh Phước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.806.546
Truy câp hiện tại 252