Tìm kiếm tin tức
Bản tin Khoa học và Công Nghệ, Tháng 11-12/2017
Ngày cập nhật 17/01/2018

HOẠT ĐỘNG KH&CN ĐỊA PHƯƠNG

 10 Sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2017
 Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 Phòng quản lý chuyên ngành: Một năm hoạt động sôi nổi và hiệu quả
 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ: Đã tăng tốc
 Phòng Quản lý khoa học: Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
 Một số kết quả trong công tác thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017
 Nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày một nâng cao
 Thực trạng và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ
 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển: Thương hiệu của một tạp chí chuyên ngành khoa học và công nghệ
 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung
 
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU-TRIỂN KHAI 
 
 Bể lắng thảm bùn thông minh chất lượng cao
 Vai trò và tác động của gia đình, dòng họ đối với sự phát triển của xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay
 Khảo sát sự tái sinh tự nhiên của các loài cây bản địa lá rộng tại huyện A Lưới và đề xuất giải pháp thu thập nguồn giống trồng phục hồi “khu rừng mưa nhiệt đới”
 YESHUE-Chuẩn vị Huế
 
HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
 
 Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017
 Bước thử nghiệm cho “Hệ tri thức Việt số hóa”
 Những sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2017
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.024