Tìm kiếm tin tức
Bản tin Khoa học và Công Nghệ, Tháng 7-8/2017
Ngày cập nhật 23/08/2017

CHUYÊN ĐỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 Cách mạng Công nghiệp 4.0: Đã hoàn tất phần khởi động

 Hiện trạng triển khai CMCN 4.0 ở Việt Nam

 Khởi nghiệp sáng tạo đón nhận làn sóng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

 TS Trần Đình Thiên nói về Việt Nam và cuộc CMCN 4.0

 Hiểu và đi trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

 Những thế giới song song và Cách mạng Công nghiệp 4.0

 Phát triển công nghệ thông tin Việt Nam trong CMCN 4.0: Cần tạo chính sách khả thi

 Doanh nghiệp viễn thông phải làm gì để “đón sóng” Cách mạng Công nghiệp 4.0

 Cải cách hành chính để tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

 Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Ưu tiên cải cách thể chế và đổi mới giáo dục

 Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trước cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

 Ngành dệt may với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

 Sinh viên đặc biệt xuất sắc sẽ được đào tạo phục vụ Cách mạng Công nghiệp 4.0

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.620.061
Truy câp hiện tại 166